Szkolenie Reklamacje w Transporcie Drogowym (24.10.2018)

Ochrona biznesu – prawo przewozowe – protokół szkody – list CMR – zarządzanie ryzykiem uszkodzenia towaru

 Czy masz problem ze szkodą w transporcie? Czy zdarza się, że towar, jaki wysyłasz klientowi, dociera do jego magazynu po terminie lub uszkodzony? A może towar już został uszkodzony na etapie załadunku lub rozładunku? Kiedy odpowiada firma transportowa, a kiedy nadawca za powstałe uszkodzenia?

Na te wszystkie pytania są odpowiedzi i ugruntowane praktyki działania poparte rozwiązaniami prawnymi. Prawo przewozowe jak i konwencja CMR regulują zakres odpowiedzialności przewoźnika i nakreślają sposób prawidłowego zarządzania reklamacjami w transporcie drogowym.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, na którym zostaną omówione prawne aspekty dochodzenia roszczeń w transporcie drogowym. Pozwoli to Państwu zapoznać się z praktyką stosowania prawa przewozowego, sposobu efektywnego rozpatrywania reklamacji w transporcie jak i przećwiczyć najczęstsze problemowe sytuacje, które spotykają branżę Supply Chain oraz TSL!


Zapisz się na szkolenie a otrzymasz:

 • praktyczną wiedzę z Prawa przewozowego i Konwencji CMR,
 • szansę sprawdzenia swojej wiedzy rozwiązując liczne case study oraz quizy z naszymi ekspertami,
 • najlepsze praktyki począwszy od protokołu szkody po list CMR  tak, aby móc uchronić Twój biznes przed niepotrzebnym ryzykiem,
 • odpowiedzi na Twoje pytania, ponieważ zależy nam na Twoim biznesie i na tym, abyś był usatysfakcjonowany

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Zapraszamy do rezerwacji miejsc!

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl


PROGRAM – 24 października 2018

9.00- 9.30 Rejestracja i powitalna kawa
9.30 Rozpoczęcie szkolenia

MAGAZYN

 • Opakowanie jako zabezpieczenie ładunku
 • Załadunek – możliwe ryzyka, prawa i obowiązki stron, zasady odpowiedzialności
 • Kto odpowiada za zabezpieczenie przesyłki według prawa przewozowego

TRANSPORT PRZESYŁKI

 • Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) oraz Ustawa Prawo Przewozowe (przewozy krajowe)
 • Odpowiedzialność w przewozie
 • Legitymacja do dochodzenia roszczeń
 • Uszkodzenia – kto odpowiada
 • Prawidłowo wypełniony list przewozowy i jego funkcje: dowodowa, legitymacyjna, instrukcyjna a także informacyjna
 • Protokół szkody – jak prawidłowo sporządzić dokument stanowiący podstawę reklamacji; przykłady błędów i skutków źle sporządzonych protokołów
 • Pojęcie szkody, jej wyliczenie, i jej dokumentowanie – wykazanie obniżenia wartości towaru, kosztów naprawy
 • Kto odpowiada za szkody powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie?

REKLAMACJE

 • Skuteczna reklamacja – jak szybko i sprawnie uzyskać odszkodowanie za szkodę w transporcie?
 • Prawidłowa forma i termin zgłoszenia reklamacyjnego
 • Kto jest uprawniony do składania reklamacji?
 • Jak prawidłowo rozpatrzyć reklamację?
 • Dokumentacja transportowa
 • Terminy przedawnienia roszczeń w transporcie
 • Zasady skutecznego dochodzenia roszczeń

16.30 Zakończenie szkolenia


Eksperci Prawa i Logistyki poprowadzą to szkolenie, dlatego bardzo zachęcamy Państwa do uczestniczenia w wydarzeniu.