Awaria tachografu cyfrowego a odpowiedzialność przewoźnika

image_pdfimage_print

Pytanie czytelnika

Podczas międzynarodowego przewozu towarów kierowca zauważył, iż tachograf cyfrowy nie pracuje zgodnie z jego przeznaczeniem i na wyświetlaczu pojawił się piktogram usterki wczytywania danych.

Pytanie:

Co w takiej sytuacji ma zrobić kierowca, czy ma zjechać do bazy przedsiębiorstwa, czy należy naprawić tachograf na drodze?

Odpowiedź eksperta

Kwestia postępowania kierowcy w przypadku wystąpienia awarii tachografu została unormowana w art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie (dalej rozporządzenie 165/2014).

Czas na naprawę

Art. 37 ust. 1 zd. 1 rozporządzenia 165/2014 wprowadza generalną zasadę, iż w razie awarii lub wadliwego działania tachografu przedsiębiorstwo transportowe zobowiązane jest do jego naprawy przez zatwierdzonego instalatora lub zatwierdzony warsztat, tak szybko jak pozwalają na to okoliczności.

Natomiast zgodnie z art. 37 ust. 1 zd. 2 rozporządzenia 165/2014 jeżeli sprowadzenie pojazdu do bazy przedsiębiorstwa transportowego nie jest możliwe w ciągu tygodnia, licząc od dnia uszkodzenia lub wykrycia wadliwego działania, wówczas naprawy dokonuje się w drodze.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należałoby jednoznacznie stwierdzić, iż kierowca może poruszać się do tygodnia licząc od dnia uszkodzenia lub wykrycia wadliwego działania z uszkodzonym tachografem w przypadku gdy  jego sprowadzenie do bazy przedsiębiorstwa nie było w tym czasie możliwe.

Oczywiście pojawia się pytanie co należy rozumieć pod pojęciem niemożliwości sprowadzenia pojadzu z uszkodzonym tachografem do bazy przedsiębiorstwa celem jego naprawy. Czy w interpretacji tego przepisu powinniśmy iść w kierunku faktycznej niemożliwości dojechania z miejsca w którym znajdował się pojazd podczas uszkodzenia lub wykrycia jego wadliwego działania czy raczej w kierunku ochrony nieprzerywania łańcucha dostaw w którym uczestniczy pojazd z uszkodzonym tachografem.

Zatem kierowca może prowadzić pojazd do siedmiu dni z uszkodzonym tachografem pod warunkiem, że zaistniała niemożliwość jego sprowadzenia do bazy przedsiębiorstwa w tym czasie.

W przypadku stwierdzenia, iż nie jest możliwe jego sprowadzenie, naprawa powinna była zostać dokonana na drodze.

Aktywność kierowcy

Poruszanie się z niesprawnym tachografem nakłada na kierowcę obowiązek ręcznego ewidencjonowania swojej aktywności.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 rozporządzenia 165/2014 w czasie gdy tachograf nie działa lub działa wadliwie, kierowca zaznacza dane umożliwiające jego identyfikację (nazwisko, numer karty kierowcy lub numer prawa jazdy) wraz z podpisem, jak również informacje dotyczące różnych okresów, które nie były poprawnie rejestrowane lub drukowane przez tachograf: a) na wykresówce bądź wykresówkach; lub b) na tymczasowej wykresówce dołączanej do wykresówki lub karty kierowcy.

W związku z powyższym kierowca na bieżąco powinien ewidencjonować swoją aktywność   dokonując ręcznych zapisów na rewersie wydruku w przypadku tachografu cyfrowego lub rewersie wykresówki w przypadku tachografu analogowego (w miejscach przeznaczonych do manualnego wprowadzania aktywności).

W celu uniknięcia nieporozumień podczas kontroli należałoby również dopisać podstawę prawną która stanowi o możliwość dokonywania ręcznych odpisów (na przykład art. 37 ust. 2 rozp. 165/2014).

Należy również zwrócić uwagę, iż nie można usprawiedliwiać błędnego operowania selektorem tachografu jego awarią. Takie działanie jest nieprawidłowe i w razie kontroli może prowadzić do nałożenia kary właśnie za niewłaściwe użycie selektora.

Sankcje dla kierowcy oraz zarządzającego transportem

W przypadku poruszania się kierowcy z uszkodzonym tachografem w razie niespełnienia warunków o których była mowa powyżej zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  l.p. 13.4. wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego z niedziałającym lub niewłaściwie działającym urządzeniem rejestrującym lub cyfrowym urządzeniem rejestrującym po upływie dopuszczalnego okresu kierowania pojazdem zagrożone jest karą 1000,00 złotych.

Sprawdź również nasz artykuł: Długo (nie) oczekiwany KREPTD uruchomiony

Nieprawidłowe operowanie przełącznikiem urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego umożliwiającym zmianę rodzaju aktywności kierowcy zagrożone jest karą do 1000,00 złotych (100 złotych za każdy dzień).

Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym l.p. 16 dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem powodującym hałas w stopniu przekraczającym dopuszczalny poziom zagrożone jest karą 2000,00 złotych.

Reasumując, w przedstawionej przez Pana sytuacji, kierowca może kontynuować jazdę z tachografem który uległ awarii lub działa nieprawidłowo do tygodnia od dnia uszkodzenia lub dnia wykrycia wadliwego działania. Po tym okresie tachograf powinien zostać naprawiony na bazie przedsiębiorstwa albo na drodze – w przypadku, gdy niemożliwe było jego sprowadzenie do bazy przedsiębiorstwa. Jednocześnie należy pamiętać, iż kierowca powinien dokonywać ręcznych zapisów swojej aktywności na rewersie wydruku.

Stan prawny 08.01.2018

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Chciałbyś zadać pytanie naszemu ekspertowi?

Proces uzyskania odpowiedzi jest prosty!

3 kroki - porady prawne PiL 2016

Tak, chcę zadać nowe pytanie ekspertowi >>

Beniamin Niedbalski

Prawnik, absolwent Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa transportowego. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, oddziale legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wydziale prawnym Inspekcji Transportu Drogowego oraz spółce transportowej. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim. Prywatnie miłośnik muzyki oraz podróży.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.