Czasowe zawieszenia stosowania Umów o Małym Ruchu Granicznym

image_pdfimage_print

Polska w tym roku stanowi niewątpliwie stolicę świata. Wynika to z faktu zorganizowania szczytu NATO w dniach 8-9 lipca w Warszawie. Dodatkowo Polska będzie gospodarzem Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w dniach 20-31 lipca w Krakowie. Podczas tych wydarzeń odwiedzili nas lub dopiero odwiedzą politycy rangi światowej jak i sam Papież Franciszek. Spowodowało to, że Polska zadecydowała przywrócić tymczasowo kontrole na naszych granicach.

Jakie umowy zostały zawieszone w  stosowaniu?

Jak informuje komunikat opublikowany na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska zawiesiła następujące umowy o małym ruchu granicznym:

  1. 3 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, w części dotyczącej wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mieszkańców strefy przygranicznej Ukrainy, posiadających zezwolenie wydane przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. oraz art. 5 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r., w części dotyczącej wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mieszkańców strefy przygranicznej Federacji Rosyjskiej, posiadających zezwolenie wydane przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej.

Zawieszenia te jednak nie naruszają prawa wyjazdu ze strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

Gdzie jeszcze możemy spodziewać się tymczasowych kontroli?

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przywraca się dodatkowo kontrolę graniczną osób:

  • na granicy państwowej z Republiką Czeską;
  • na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec;
  • na granicy państwowej z Republiką Litewską;
  • na granicy państwowej z Republiką Słowacką;
  • w portach morskich stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen;
  • w portach lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen.

Kontrola ta oczywiście ma mieć charakter tymczasowy i będzie trwać od 4 lipca do 2 sierpnia br.

Jak się przygotować do kontroli?

Przede wszystkim należy przeanalizować załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie szczegółowo określono wykaz przejść granicznych, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, czas ich otwarcia oraz ich zasięg terytorialny. Dodatkowo w celu ograniczenia ryzyka długiego stania w kolejkach na granicy zalecamy monitorowanie sytuacji na przejściach za pośrednictwem strony www.granica.gov.pl.

Stan prawny na 11.07.2016 r.

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz.U. 2016, poz. 840)

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.