Dłuższy termin dla przedawnienia karalności wykroczeń

image_pdfimage_print
 • Zmienia się termin przedawnienia karalności wykroczeń
 • Aktualnie karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok, a jeśli jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu
 • Nowe przepisy mają zastosowanie także do czynów popełnionych jeszcze przed uchwaleniem omawianej nowelizacji

W dniu 23 marca 2017 r. Sejm przyjął ustawę, przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zawierającą szereg zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Jedną z nich jest wydłużenie okresu przedawnienia karalności wykroczeń.

Jak było do tej pory?

Zgodnie z treścią art. 45 kodeksu wykroczeń karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Jeżeli w tym okresie wszczęte zostało postępowanie to karalność wykroczenia ustawała z upływem  dwóch lat od daty popełnienia czynu. W praktyce oznaczało to, że sprawca wykroczenia mógł spać spokojnie i nie martwić się o nałożenie na niego kary za popełnione wykroczenie jeżeli w ciągu dwóch lat od jego popełnienia sąd nie wydał prawomocnego wyroku skazującego. Czasami charakter sprawy był na tyle skomplikowany, że faktycznie był to okres zbyt krótki na pełne i skrupulatne wyjaśnienie sprawy. Z drugiej strony krótki termin przedawnienia skutkował bardzo często działaniami stron, których celem była jedynie obstrukcja procesowa. W rezultacie nie sposób było wydać prawomocne orzeczenie w ustawowym terminie. Skutkiem tego było umarzanie prowadzonych postępowań.

Sprawdź również nasz artykuł: Akcyza – czym jest i kto jest zobowiązany do jej płacenia po 1.01.2016?

Co się zmienia?

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji treści art. 45 kodeksu wykroczeń. W dniu 23 marca 2017 r. Sejm przyjął w całości zaproponowane zmiany. Zgodnie z nowym brzmieniem tegoż przepisu karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu. Z pozoru może się wydawać, że zmiana jest czysto kosmetyczna. Organy ścigania nadal mają możliwość wszczęcia postępowanie w ciągu roku od popełniania wykroczenia. Jeżeli jednak już do tego dojdzie to karalność wykroczenia przedawni się dopiero z upływem trzech lat od jego popełnienia. Nowelizacja zakłada bowiem, iż dodatkowy termin dwuletni rozpoczyna swój bieg  dopiero od upływu pierwszego roku przewidzianego na wszczęcie postępowania.

Przepisy przejściowe

Ustawodawca przygotował dla nas jeszcze jedną pułapkę. Otóż nowe przepisy mają zastosowanie także do czynów popełnionych jeszcze przed uchwaleniem omawianej nowelizacji. Oznacza to, że w już toczących się postępowaniach sądowych termin przedawnienia karalności popełnionych wykroczeń będzie wynosił nie 2, a 3 lata.

Podsumowanie

Omawiana ustawa już obowiązuje, dlatego warto przeanalizować zmiany i przygotować się do stosowania nowych rozwiązań. W chwili obecnej ciężko jest oceniać jak te zmiany w praktyce wpłyną na ilość wydanych wyroków skazujących/uniewinniających w stosunku do postanowień o umorzeniu z uwagi na przedawnienie karalności. Można jednak pokusić się o stwierdzenie, że zmiany te nie przysłużą się przyspieszeniu procedowania sądów.

Stan prawny na 16.04.2017

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Źródło: www.prostowprawo.pl

Rafał Puto

Adwokat specjalizujący się w prawie drogowym z uwzględnieniem problematyki prawa transportowego. W obszarze jego zainteresowań znajduje się również problematyka dochodzenia roszczeń związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz OC przewoźnika. Słuchacz podyplomowych studiów z zakresu branży TSL organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Sprawdź również

Komentarze do artykułu:

 1. Hm Panie Rafale przeciez prawo nie działa wstecz jak to jest żę toczące się postępowania takze obowiazuje ten przepis? Tą pułapkeę można zaskarzyć do Sądu Najwyższego? do Strassborga?

  1. Szanowny Panie,
   w istocie zasadą jest to, iż zgodnie z zasadą lex retro non agit prawo nie działa wstecz – a zatem do zdarzeń, które wystąpiły w określonym stanie prawnym winno stosować się przepisy wówczas obowiązujące. Czym innym jest zaś nadawanie przez ustawodawcę mocy obowiązywania nowych przepisów. Dozwolone jest wprowadzanie znowelizowanych uregulowań z datą wsteczną (jest to zgodne z techniką legislacyjną). Zasada ta dotyczy w głównej mierze przepisów proceduralnych. Oczywiście ocenić należy, iż winny być to wyłącznie sytuacje wyjątkowe i uzasadnione.

  2. Nie potrzebny Strasbourg. Jeśli czyn popełniony podczas obowiązywania poprzedniej ustawy, należy powołać się na art.2.1 – stosowanie ustawy “względniejszej dla sprawcy”.

  1. Jeżeli od chwili zdarzenia upłynął rok i w tym czasie nie wszczęto postępowania wobec drugiego z uczestników to wówczas karalność wykroczenia, które miałby on popełnić ustaje. Jako wszczęcie postępowania rozumie się wydanie przez prezesa sądu zarządzenia kierującego sprawę do rozpoznania na rozprawie lub na posiedzeniu (art. 59 § 2 kpw). Samo prowadzenie przez policję czynności wyjaśniających w sprawie nie jest jeszcze wszczęciem postępowania.

 2. Ja przekroczyłem prędkość 9 lipca 2016 roku i zostałem ukarany mandatem którego do dzisiaj nie zapłaciłem. Listowne wezwanie do zapłaty z datą 11/10/2017 r. otrzymałem dzisiaj, tj. 30/10/2017 roku. Czy jest to sprawa przedawniona? Czy mogą ściągnąć należność z konta?

  1. W opisanym przez Pana przypadku doszło do nałożenia na Pana mandatu karnego, a zatem zostało wydane rozstrzygnięcie, na podstawie którego uznany został Pan winnym popełnienia określonego wykroczenia. Zakładając, iż przyjął Pan mandat na miejscu zdarzenia, stał się on prawomocny z chwilą pokwitowania przez Pana jego odbioru (art. 98 §3 kpw). Od tej daty biegnie 3-letni termin, w czasie którego stosowne organy mogą od Pana żądać uiszczenia grzywny (art. 45 §3 kw). W rezultacie, jeżeli przyjął Pan mandat w dniu 9 lipca 2016r. to orzeczona kara nie będzie podlegała wykonaniu dopiero z dniem 10 lipca 2019r.

 3. Panie mecenasie,
  wykroczenie miało miejsce 17.06.2016, policja skierowała do sądu wniosek o ukaranie bez przeprowadzania rozprawy 12.05.2017, natomiast wyrok nakazowy został wydany 19.12.2017. Czy termin przedawnienia minął, czy władza zmieściła się w terminie?
  Z góry dziękuję za odpowiedź

  1. Nie jestem mecenasem ale pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie. Policja przed upływem roku od dnia popełnienia wykroczenia skierowała wniosek o ukaranie do sądu. Skoro zapadł wyrok w tej sprawie to Sąd musiał wszcząć postępowanie również przed upływem roku. Więc wszystko jest ok. Gdyby nie zapadł prawomocny wyrok w tej konkretnej sprawie to termin przedawnienia w tym wypadku miałby miejsce 17.06.2019r.

 4. Witam. Panie mecenasie. Wykroczenie popełnione 31.10.2017. Na zeznania jadę 20.02.2018. Jak mogę logicznie i skutecznie się bronić?. Chodzi o to że moje prywatne auto zostało nagrane w momencie wykroczenia. Ja mam po takim czasie zeznać kto jechał tym autem. W majestacie prawa nie mogę przecież zeznawać na siebie ponieważ tego nie zrobiłem. A ktoś kto jechał tym autem też może podać mnie do sądu za oczernianie. Zaznaczam że tego dnia byli kupcy na to auto i nie znanym ich personaliów.
  Dziękuję i pozdrawiam:-)

  1. Panie Jarku, jeżeli nie jest Pan w stanie określić kto jechał w tym dniu Pana pojazdem to oczywiście nie ma Pan obowiązku obciążać ani siebie, ani żadnej z innych osób. Oczywiście może Pan poinformować jakie osoby mogły prowadzić tego dnia samochód podając ich dane osobowe, jednakże z zastrzeżeniem iż nie jest Pan w stanie stwierdzić, że w tym miejscu i czasie to właśnie one prowadziły pojazd. W ten sposób nie narazi się Pan na żaden zarzut.

 5. Dzień dobry. Policjant zatrzymał mnie za rzekome przekroczenie prędkości i zaproponował mandat 200zł którego nie przyjąłem ponieważ wiem że prędkości nie przekroczyłem. Ponieważ miałem włączony wideo rejestrator samochodowy, na którym dokładnie widać policjanta który nie namierza mnie swoim urządzeniem trzymanym w ręce, więc przedstawiłem to Sądowi jako dowód. Sąd przekazał płytkę z nagraniem rzeczoznawcy który wyliczył na podstawie tego filmu iż przekroczenie prędkości było ale mniejsze, o 10 km . Zostałem ukarany 300 zł grzywny za przekroczenie prędkości 25 km/godz oraz ponad 1000zł zwrot kosztów rzeczoznawcy plus koszta sądowe co daje razem 1500zł. Czy Sąd ma prawo wydać wyrok za przekroczenie prędkości na podstawie mojego nagrania ? Co więcej, z moich wyliczeń prędkości nie przekroczyłem bo zmierzyłem odległość i czas przejazdu. Czy warto w takim przypadku się odwoływać od niesprawiedliwego dla mnie wyroku? Bardzo Państwa proszę o odpowiedź.

  1. Panie Wiesławie, Sąd dokonuje oceny całości zebranego w sprawie materiału dowodowego, w tym również dostarczonego przez Pana nagrania wideo. W tego typu sprawach najczęściej opiera się na opinii biegłego sporządzonej na potrzeby procesu. Obwiniony, chcąc się skutecznie bronić powinien próbować kwestionować wnioski płynące z tejże opinii co nie zawsze jest łatwe do zrobienia. Z pewnością dla Sądu bardziej wiarygodne byłyby wyliczenia dokonane nie przez Pana osobiście, a przez inną osobę dysponującą odpowiednią wiedzą z zakresu wyliczania prędkości poruszających się pojazdów. Nie bez znaczenia może mieć prywatna opinia fachowca złożona do akt sprawy. Jednakże na etapie postępowania odwoławczego taki wniosek dowodowy będzie spóźniony, a Sąd odwoławczy dokona oceny materiału już zgromadzonego w sprawie.

 6. Dzień dobry . W dniu 04.06.2015 zostałem zatrzymany za -zdaniem policjantki , pomiaru dokonywała z odległości 268m stwierdzając że będąc 20 m przed znakiem koniec terenu zabudowanego przekroczyłem prędkość o 32km/h . Za to wykroczenie 6pkt. i 300zł. W sądzie rejonowym zapadł wyrok mara w wysokości 100 zł oraz koszty sądowe i biegłego. Złożyłem apelację od tego wyroku Moje pytanie , czy w dniu 5. 06. 2018 sprawa ulega przedawnieniu ( wyrok jest nie prawomocny ) czy obowiązuje jakiś inny termin przedawnienia.Proszę o odpowiedz.

  1. Panie Piotrze, tak jak zostało już wspomniane – karalność wykroczenia ustanie z upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania. Oznacza to, iż postępowanie jeszcze nie zakończone prawomocnym orzeczeniem Sądu, powinno zostać umorzone na podstawie art. 5 §1 pkt 4 kkw (ujemna przesłanka procesowa).

 7. A czy można zaskarżyć druga osobę za spowodowanie kolizji drogowej po upłynięciu roku, ponieważ, było prowadzone postępowanie sądowe gdzie ja byłam oskarżona ale zostałam uniewinniona i sadze ze ta druga strona jest odpowiedzialna za wypadek.

 8. Dzień dobry, prowadziłem auto 14 stycznia 2017 roku bez prawa jazdy. Jako, że było ślisko wjechałem w płot, uciekłem z miejsca wypadku. Sprawa jest jako wykroczenie, ale oskarżonym jest mój znajomy, który został na miejscu wypadku i był pod wpływem alkoholu. Sprawa toczy się dwutorowo – jedno oskarżenie o wypadek jako wykroczenie, drugie o prowadzenie pojazdu pod wpływem. Poszedłem się przyznać, lecz sprawa trwa tak długo, ponieważ policja myśli, że bronię kolegi, który był pod wpływem. Kolega mówi mi, że rozmawiał z adwokatem i 16 stycznia 2019 roku będzie rozprawa, dwa dni i dwa lata odkąd mija wypadek, więc sprawa tocząca się o wypadek się przedawnia. Lecz teraz zainteresowałem się tym na tyle, żeby wyczytać o owej pułapce. Czy ten adwokat wie, co mówi? Czy może się mylić? Wyczytałem też tutaj, że jeśli nie wejdę w oskarżenie po roku od popełnionego czynu to również sprawa się przedawnia. Nie wiem, co mam myśleć. Słyszałem wiele różnych opcji i jestem lekko zniesmaczony tym wszystkim, chciałbym wiedzieć na czym stoję. Jestem dalej jako świadek, pozdrawiam

 9. Witam. Jaki jest termin na przedawnienie sprawy o wykroczenie? Zdarzenie miało miejsce na 06.03. 2017 roku i 10.03.17 wszczęto postępowanie.
  Jak to jest z zasadą prawo nie działa wstecz? Czy sąd może zastosować przepisy poprzedniej ustawy? Czy może powołać się na art.2.1 – stosowanie ustawy “względniejszej dla sprawcy”?

 10. Witam. Jaki jest termin na przedawnienie sprawy o wykroczenie? Zdarzenie miało miejsce 06.03.2017roku, a 10.03.2017 wszczęto postępowanie.
  Jak to jest z zasadą prawo nie działa wstecz? Czy sąd może zastosować przepisy poprzedniej ustawy? Czy może powołać się na art.2.1 – stosowanie ustawy “względniejszej dla sprawcy”?
  Proszę o komentarz do art. 45 kw (nie chodzi mi o zacytowanie tego art). Czy sprawa przedawni się 10.03. 2019? Czy należy dodać roczny okras na wszczęcie postępowania?mimo tego,że postępowanie wszczęto zaraz po popełnieniu wykroczenia.

 11. Witam, mam taka sytuacje ze sprawa byla prowadzona w dwoch czynach jako przestepstwo i wykroczenie. Wykroczenie bylo popelnione w listopadzie 2017 r a prokurator zarzuty za przestepstwo dal w grudniu a wykroczenie wyłaczyl w styczniu wiec juz sie przedawnilo i policjant mowil ze odstapi od ukarania. Ja jestem pokrzywdzonym w tej sprawie i pytanie czy ja moge sie jakos odwolac ze tak pozno to bylo wylaczone? Albo cokolwiek zrobic?

 12. Panie Mecenasie!
  Kiedy przedawnia się wykroczenie drogowe popełnione na terenie Austrii? W międzyczasie sąd z ojczyzny tego śmiecia hitlera nie udowadniając mi mojej winy skazał mnie na grzywnę około 2.500 PLN. Sprawa trafiła do polskiego sądu, który bez namysłu
  podpisał się pod bzdetami austriackimi i zatwierdził wyrok. Odwołanie skutkowało tym, że sąd apelacyjny uchylił postanowienie i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. Nie mam złudzeń, że będą chcieli mnie okraść, ale mijają trzy lata od popełnienia wykroczenia, czy następuje przedawnienie, czy tez wymyślą coś, by jednak mnie okraść? Pozdrawiam i proszę o odpowiedź, JJ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.