EKAER w Polsce? Czyli o projekcie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

image_pdfimage_print
  • Projekt ustawy zakłada transport towarów tylko po uzyskaniu numeru referencyjnego;
  • Przewoźnicy zostaną obciążeni obowiązkiem posiadania tzw. lokalizatora;
  • Ustawa ma wejść w życie już 1 stycznia 2017 r.

W listopadzie br. do Rządowego Centrum Legislacji wpłynął projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Aktualnie projekt ustawy znajduje się na etapie konsultacji społecznych. Czego dotyczyć ma nowa regulacja i dlaczego już teraz warto na nią zwrócić uwagę?

Czego dotyczy nowa regulacja?

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie monitoringu przewozu towarów, które dokonywane są transportem drogowym. Odpowiednio obejmą one:

  • Przewóz towarów rozpoczynający się na terytorium Polski (tzw. wywóz towarów poza granice Polski);
  • Przewóz towarów z państwa członkowskiego UE lub z państwa trzeciego na terytorium Polski (tzw. przywóz);
  • Oraz przewóz towarów z jednego państwa członkowskiego do drugiego państwa członkowskiego lub kraju trzeciego (tzw. tranzyt przez terytorium Polski).

Wszystkie te transporty będą mogły być dokonane tylko wówczas, gdy właściwe podmioty dokonają rejestracji w specjalnie stworzonym do tego systemie umożliwiającym monitorowanie przepływu towarów. Dodatkowo firmy transportowe będą musiały zamontować w sowich ciężarówkach specjalne urządzenia GSM-GPRS (tzw. lokalizator), dzięki którym urzędy będą mogły śledzić ruch towarów po terytorium Polski.

Cel wprowadzenia monitoringu przewozu drogowego

Jak możemy zapoznać się z uzasadnieniem przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów projekt ustawy o systemie monitorowania przewozu towarów stanowi w części uzupełnienie do tzw. pakietu paliwowego przyjętego ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Dodatkowo projekt ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego w obszarach, w których stwierdzono nieprawidłowości. Jak możemy zapoznać się z materiałem przygotowanym dla Komisji Europejskiej pt. „Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU Member States, 2015 Report”  Polska ma problem z egzekucją i poborem podatku VAT, który winien być zgodny z tempem rozwoju ekonomicznego, a luka podatkowa z tego tytułu wzrosła do 27%.

Jak wskazują wyliczenia dokonane przez analityków projektu, planowane rozwiązania mają przynieść Skarbowi Państwa oszczędności rzędu 108 mln zł w terminie 10 lat.

Przykłady podobnych rozwiązań za granicą

Podobne systemy monitoringu przewozów drogowych towarów są już praktykowane w Portugalii, Niemczech oraz na Węgrzech. Znamy już bowiem system EKAER, który funkcjonuje na Węgrzech od stycznia 2015 r. W Portugalii podobny system zaczął obowiązywać od 1 lipca 2013 r. i dotyczy powiadamiania tamtejszego urzędu podatkowego o szczegółowych informacjach odnośnie załadunku.

W przypadku Niemiec obowiązek informowania o detalach załadunku dotyczy tranzytu kawy (palonej, zmielonej lub rozpuszczalnej – bez surowej) sprowadzanej z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa trzeciego. Przewóz taki należy zgłosić najpóźniej na jeden dzień przed transportem do Urzędu Celnego w Stuttgarcie (wyłącznie do tego urzędu) na stosownym formularzu (formularz jest dostępny na stronie internetowej: https://www.formulare-bfinv.de).

Planowane wejście w życie ustawy

Ustawa póki co znajduje się na etapie konsultacji społecznych. Jednak zgodnie z projektem ustawy planowaną datą wejścia w życie nowych zasad byłby 1 styczeń 2017 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących lokalizatora, które mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2017 r.

Czasu zatem pozostało niewiele, a szybkość podejmowanych działań i decyzji jest niekwestionowalna. Dlatego już teraz warto zapoznać się z planowaną treścią aktu prawnego i przeanalizować nowe zasady działania, jakie narzuci nam ustawa wraz z nadejściem nowego roku. W tym celu zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Stan prawny na 28.11.2016

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów z dnia 10.11.2016

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.