Najnowsza wersja Nomenklatury scalonej (CN) na 2018 r. już ogłoszona

image_pdfimage_print
Komisja Europejska opublikowała najnowszą wersję Nomenklatury scalonej (CN) obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.
 .
Czym jest Nomenklatura scalona?
Nomenklatura scalona stanowi podstawę do zgłoszenia towarów:
  • przy przywozie lub wywozie lub
  • gdy podlega statystykom handlu wewnątrzunijnego.
Dodatkowo określa ona, jaka stawka cła ma zastosowanie i w jakiej wysokości powinno być wyliczone cło od towarów importowanych.
 .
Najnowsze regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
Nomenklaturę scaloną ustanowiono na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Jest ona aktualizowana co roku i publikowana jako rozporządzenie wykonawcze Komisji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria L.
Najnowsza wersja jest już dostępna jako rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1925 w Dzienniku Urzędowym UE L 282 z dnia 31 października 2017 r. Ta wersja obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.
 .
Zmiany w nomenklaturze w 2018 r.
Nowy załącznik do rozporządzenia przewiduje powstanie nowych kodów celnych jak i usuwa niektóre z już funkcjonujących.
 .
Pełne zestawienie prezentuje się następująco:
Nowe kody celne (CN) przewidziane w 2018 r.
Kody celne (CN) usunięte w 2018 r.
1905 90 70
1905 90 80
2939 79 10
2939 79 90
3215 11 00
3215 19 00
3603 00 20
3603 00 30
3603 00 40
3603 00 50
3603 00 60
3603 00 80
3824 99 56
3824 99 57
8414 10 15
8543 70 70
3824 99 92
8543 70 90
 .
Co to oznacza dla Twojej firmy?
Nowa nomenklatura scalona ogłoszona na 2018 r. może zawierać nowe lub zmienione kody klasyfikacji produktów, którymi handluje Twoja organizacja. Dlatego zalecane jest, aby:
  • sprawdzić załącznik I do rozporządzenia w aspekcie nowych kodów utworzonych w 2018 r.;
  • przejrzeć zmienione opisy kodów CN w załączniku II do przedmiotowego rozporządzenia.
Jeśli jakiekolwiek kody celne dla produktów, jakie handluje Państwa firma uległy zmianie, należy je deklarować od 1 stycznia 2018 r. na deklaracjach importowych wg nowej taryfikacji przewidzianej w załączniku do rozporządzenia dot. wspólnej taryfy celnej na 2018 rok.
 .
PODSTAWA PRAWNA:

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.