Prawa pasażerów linii lotniczych w razie odwołania i opóźnienia lotu

image_pdfimage_print

W dzisiejszych czasach wszyscy z nas są w nieustannym ruchu. Otaczający nas świat i ludzie przemieszczają się z miejsca na miejsce przy użyciu różnych rodzajów transportu, wiecznie się śpiesząc by dotrzeć w konkretne miejsce w konkretnym czasie. Co jednak w wypadku kiedy opóźnienie wynika z winy ponoszonej przez przewoźnika? W jaki sposób dochodzić swoich praw?

Prawa pasażera linii lotniczych reguluje rozporządzenie WE nr 261/2004 z 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

Odwołanie lotu

W razie odwołania lotu, który był uprzednio planowany i na który zostało zarezerwowane przynajmniej jedno miejsce, przysługuje nam pomoc od przewoźnika. Możemy wybrać pomiędzy:

  • zwrotem w terminie siedmiu dni pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został kupiony, za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera, wraz z, gdy jest to odpowiednie, lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie; a
  • zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie lub w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc.

Dodatkowo pasażerom przysługuje prawo pomocy w postaci bezpłatnych posiłków, napoi, czy rozmów telefonicznych. Gdy spodziewany czas startu nowego lotu ma nastąpić co najmniej jeden dzień po planowym starcie, to przysługuje zakwaterowanie w hotelu i transport między lotniskiem a miejscem zakwaterowania.

Poza prawem pomocy, możemy ubiegać się o stosowne odszkodowanie, którego wysokość zależy od długości lotu i wynosi odpowiednio:

  • 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;
  • 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;
  • 600 EUR dla wszystkich innych lotów.

Odszkodowanie jednak nie przysługuje, jeżeli pasażer został poinformowany o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu, lub w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu; a także jeżeli został poinformowany o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

Opóźnienie lotu

Prawa pasażera w razie opóźnienia lotu są zbieżne z prawami dotyczącymi odwołania i zależą od długości oraz czasu oczekiwania. Głównie prawo to obejmuje dostęp do darmowych posiłków oraz napoi jak również prawo do kontaktu w formie telefonicznej, e-mailowej, czy faksowej, prawo do zakwaterowania w hotelu oraz prawo zwrotu pełnego kosztu biletu, po cenie, za jaką został kupiony, za część lub części nie odbytej podróży oraz odbytej, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera. W każdym przypadku, pomoc jest oferowana w ramach limitów czasowych oraz przedziałów odległości.

Nadzwyczajne okoliczności

Linie lotnicze bronią się, powołując się na przesłankę wyłączającą ich odpowiedzialność. Stanowi ona, że obsługujący przewoźnik lotniczy nie jest zobowiązany do wypłaty rekompensaty (odszkodowania), jeżeli może dowieść, że odwołanie lub opóźnienie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Nasuwa się pytanie, kiedy do takich nadzwyczajnych okoliczności dochodzi i kiedy przewoźnik może uchylić się od odpowiedzialności za opóźnienie czy też odwołanie lotu. Stanowisko w tej sprawie zajął Trybunał Sprawiedliwości wydając orzeczenie dnia 17 września 2015 r., w sprawie C-257/14, van der Lans. Stwierdził, że awaria silnika spowodowana przedwczesną wadliwością części samolotu rzeczywiście stanowi nieoczekiwane zdarzenie, niemniej pozostaje ona nierozerwalnie związana z bardzo złożonym systemem funkcjonowania maszyny. Dlatego to nieoczekiwane zdarzenie wpisuje się w ramy normalnego wykonywania działalności przewoźnika lotniczego, jako że jest on stale narażony na tego typu niespodziewane problemy techniczne. Okoliczności techniczne mogą zostać uznane za nadzwyczajne w rozumieniu art. 5 ust 3 rozporządzenia nr 261/2004 tylko wówczas, gdy odnoszą się do zdarzenia, które nie wpisuje się w ramy normalnego wykonywania działalności danego przewoźnika lotniczego i nie pozwalają na skuteczne nad nim panowanie, ze względu na ich charakter lub źródło.

Stan prawny na 12.02.2016

Jeżeli interesuje Cię tematyka transportu lotniczego, zapraszamy do artykułu >> Zmiana w przepisach o wykonywaniu lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi.

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie WE nr 261/2004 z 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

Wyrok TS z 17.9.2015 r., van der Lans, C-257/14.

Kamila Krassowska

Kamila Krassowska

Z wykształcenia prawnik, aplikantka adwokacka II roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2013-2014 uczestnik szkoły prawa amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Poza prawem transportowym interesuje się prawem zamówień publicznych oraz prawem spółek.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.