Reklamacje w transporcie – Warsztat (19-20.04.2018r.)

image_pdfimage_print

Czy masz problem ze szkodą w transporcie? Czy zdarza się, że towar, który wysyłasz klientowi, dociera do jego magazynu po terminie lub jest uszkodzony? A może towar już został uszkodzony na etapie załadunku lub rozładunku? Kiedy odpowiada firma transportowa, a kiedy nadawca za powstałe uszkodzenia?

Na te wszystkie pytania są odpowiedzi i ugruntowane praktyki działania poparte rozwiązaniami prawnymi. Prawo przewozowe jak i konwencja CMR regulują zakres odpowiedzialności przewoźnika i nakreślają sposób prawidłowego zarządzania reklamcjami w transporcie drogowym.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty, na których zostaną omówione prawne aspekty dochodzenia roszczeń w transporcie drogowym. Pozwoli to Państwu zapoznać się z praktyką stosowania prawa przewozowego, sposobu efektywnego rozpatrywania reklamcji w transporcie jak i przećwiczyć najczęstsze problemowe sytuacje, które spotykają branżę Supply Chain oraz TSL!

CEL SZKOLENIA:

Pozyskanie wiedzy z zakresu właściwego i efektywnego zarządzania reklamacjami w transporcie drogowym. Na szkoleniu uczestnicy nie tylko dowiedzą się podstaw prawnych dotyczących szkód w transporcie, ale przede wszystkim będą mieli możliwość przećwiczyć zdobytą wiedzę na praktycznych przykładach / case study z życia.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA SZKOLENIA:

Zapisz się na warsztaty a otrzymasz:

  • praktyczną wiedzę z Prawa przewozowego i Konwencji CMR,
  • szansę sprawdzenia swojej wiedzy rozwiązując liczne case study oraz quizy z naszymi ekspertami,
  • najlepsze praktyki począwszy od protokołu szkody po list CMR tak, aby móc uchronić Twój biznes przed niepotrzebnym ryzykiem,
  • odpowiedzi na Twoje pytania, ponieważ zależy nam na Twoim biznesie i na tym, abyś był usatysfakcjonowany,
  • szkolenie poszerzone jest o tematykę „Compliance w transporcie”.

DLA KOGO JEST TEN WARSZTAT?
Warsztaty kierowane są do wszystkich osób z sektora TSL, które na co dzień zajmują się zarządzaniem łańcuchem dostaw, transportem, zarządzaniem ryzykiem, pracują w działach reklamacji tychże firm i odpowiadają za zarządzanie procesem reklamacyjnym za szkody w transporcie, w firmie transportowej czy produkcyjnej.

METODYKA
Uczestnicy mogą liczyć na wydarzenie, które nie będzie standardowym szkoleniem spotykanym na rynku. Do każdej
omawianej części materiału będą analizowane sytuacje z praktyki, filmy, zdjęcia, jak również zostaną przeprowadzone quizy sprawdzające. Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu dla każdego uczestnika.
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych, które mają na celu wykorzystanie wiedzy z
zagadnień poruszonych podczas warsztatów.
Przewiduje się wykorzystanie następujących metod przeprowadzenia szkolenia:

Wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.

Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej przez uczestników
szkolenia:

  • Ćwiczenia, case study;
  • Pytania i odpowiedzi;
  • Quizy;
  • Dyskusja;
  • „Burza mózgów”.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Magazyn
1. Prawidłowe opakowanie i zabezpieczenie ładunku
2. Załadunek – możliwe ryzyka, prawa i obowiązki stron, zasady odpowiedzialności. Kto odpowiada za zabezpieczenie
przesyłki według prawa przewozowego?
3. Uszkodzenia – kto odpowiada?
4. Protokół szkody – jak prawidłowo sporządzić dokument stanowiący podstawę reklamacji? Przykłady błędów i skutków
źle sporządzonych protokołów
5. Rozmiar szkody i jej dokumentowanie – wykazanie obniżenia wartości towaru, kosztów naprawy
6. Prawidłowo wypełniony list przewozowy i jego funkcje: dowodowa, legitymacyjna, instrukcyjna, a także informacyjna

II. Transport przesyłki
1. Odpowiedzialność w przewozie
2. Legitymacja do dochodzenia roszczeń
3. Umowa przewozu czy może umowa spedycji?
4. Zlecenie transportowe – fakty i mity
5. Zakres odpowiedzialności przewoźnika, spedytora, nadawcy i odbiorcy
6. Pojęcie szkody i jej wyliczenie
7. Braki w przesyłce oraz utrata towaru a limity odpowiedzialności
8. Kto odpowiada za szkody powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie?
9. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) oraz Ustawa Prawo Przewozowe
(przewozy krajowe): zakres stosowania, pojęcie osoby uprawnionej, podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy,
przewoźnika i odbiorcy ładunku, relacje przewoźnika i spedytora z osobą uprawnioną

III. Reklamacje
1. Skuteczna reklamacja – jak szybko i sprawnie uzyskać odszkodowanie za szkodę w transporcie?
2. Prawidłowa forma i termin zgłoszenia reklamacyjnego
3. Kto jest uprawniony do składania reklamacji?
4. Jak prawidłowo rozpatrzyć reklamację?
5. Dokumentacja transportowa
6. Zasady skutecznego dochodzenia roszczeń
7. Terminy przedawnienia roszczeń w transporcie

IV. Compliance
1. Czym jest Compliance w transporcie?
2. Dział prawny, ryzyka, audytu a dział Compliance
3. Rola i funkcje Compliance w transporcie
4. Najważniejsze zadania Compliance
5. Miejsce i misja Compliance w organizacji
6. Wybrane obszary ryzyka w branży TSL:
a) Umowy komercyjne (o prowadzenie składu celnego, wynajęcie powierzchni magazynowej etc.)
b) Umowy z pracownikami (umowa o pracę, umowa o szkolenie, o zakazie konkurencji etc.)
c) Płaca minimalna w krajach europejskich
d) Monitoring płatności
e) VAT w transporcie i obowiązki podczas przekraczania granicy UE
f) OC firmy przewozowej i spedytora

V. Umowy
1. Weryfikacja kontrahenta – gdzie i w jakim zakresie sprawdzać wiarygodność naszego partnera?
2. Skuteczne i nieważne klauzule umowne

ZAPISY NA SZKOLENIE

Szkolenie odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 w Warszawie. Jeśli jesteś zainteresowany – już dziś wejdź i zgłoś swoje uczestnictwo klikając na link > tutaj <.

Pełna oferta szkolenia znajduje się na stronie: www.bmspolska.pl.

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.