Uwaga! Ogłoszono Nomenklaturę scaloną na 2016 r.

image_pdfimage_print

Dnia 30 października 2015 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE L 285 rozporządzenie wykonawcze nr 2015/1754 z dnia 6 października 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Najnowsza wersja Nomenklatury Scalonej (CN) zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 r.

Można ją znaleźć pod następującym linkiem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2015%3A285%3ATOC

Czym jest Nomenklatura Scalona?

Nomenklatura scalona (z ang. Combined Nomenclature, CN) to nomenklatura taryfowa i statystyczna unii celnej. Stanowi ona również podstawowy element Wspólnej Taryfy Celnej. Pozwala ona na sklasyfikowanie towarów w obrocie międzynarodowym, tworząc system umożliwiający dokonanie identyfikacji towarów. Jest ona ośmiocyfrowym rozwinięciem Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów (HS). Na poziomie sześciu cyfr pozostaje ona zbieżna z nomenklaturą HS. Nomenklatura Scalona została ustanowiona rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Jest on aktualizowany co roku i jest publikowana w formie rozporządzenia wykonawczego Komisji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, L Series.

Czym jest TARIC?

TARIC to nic innego jak zintegrowana Taryfa Unii Europejskiej. Uwzględnia wszystkie europejskie taryfy celne i środki w zakresie gospodarki rolnej i handlu, które stosowane są do produktów przywożonych do Unii i wywożonych z niej. Zarządzany jest przez Komisję, która publikuje zaktualizowaną dzienną wersję na oficjalnym serwisie internetowym TARIC. Baza TARIC, jako środek wspierający kraje UE w odprawie celnej towarów, pozwala także na zbieranie, wymianę oraz publikację danych statystycznych dotyczących handlu zagranicznego Unii Europejskiej; dane te jednak nie są dostępne dla ogółu społeczeństwa. Podstawę prawną funkcjonowania bazy TARIC stanowi rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r.

Newsletter Komisji Europejskiej w sprawie Nomenklatury scalonej na 2016 r.: http://ec.europa.eu/taxation_customs/newsflashes/newsflash_20151030.htm

Stan prawny na listopad 2015

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie wykonawcze nr 2015/1754 z dnia 6 października 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (UE L 285 )

Anna Żurawiecka

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.