Uwaga! Nowe rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT już opublikowane

image_pdfimage_print
  • Nowe rozporządzenie w sprawie INTRASTAT już od 21.11.2016 r.
  • Zgłoszenie INTRASTAT tylko w formie elektronicznej;
  • Nowy element dodawany do zgłoszenia, tj. nr VAT kontrahenta

Od dnia 21 listopada zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. Tym samym stare rozporządzenie z dnia 3 listopada 2010 r. utraciło swoją moc obowiązującą.

Dlaczego ogłoszono nowe rozporządzenie?

Głównym powodem rozpoczęcia prac nad nowym rozporządzeniem dot. zgłoszeń INTRASTAT były zmiany dokonane w ustawie z dnia 19 marca prawo celne. Nowy akt prawny stanowi zatem wykonanie upoważnienia zawartego w art. 98 ust. 2 wspomnianej ustawy i dostosowuje swoje przepisy do aktualnych regulacji z obszaru celnego.

Najważniejsze zmiany

W nowym rozporządzeniu możemy znaleźć przepisy wprost przeniesione z  wcześniej obowiązującego rozporządzenia jak i nowe regulacje dostosowane  lub uzupełnione w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo celne.

Najważniejsza zmiana wynika z art. 97 pkt 1 ustawy Prawo  celne zgodnie z którym zgłoszenie  INTRASTAT i  korekta zgłoszenia INTRASTAT jest dokonywane w postaci elektronicznej. Tym samym nowe rozporządzenie wprowadziło szereg przepisów, dzięki którym jest możliwe dokonanie zgłoszeń w formie elektronicznej. Dodatkowo zrezygnowano z dotychczas obowiązujących wzorów deklaracji, ponieważ w ramach komunikacji elektronicznej przewidziana została wyłącznie obsługa komunikatów XML.

Dodatkowo nowe przepisy wprowadziły możliwość dokonywania zgłoszeń INTRASTAT przez przedstawicieli w imieniu osób zobowiązanych. Innym novum jest wprowadzenie obowiązku  podawania nowej informacji, tj.  numeru identyfikacyjnego VAT  kontrahenta w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie. Ma to na celu dostarczanie organom państwa pełniejszej informacji o dokonywanych transakcjach wewnątrzunijnych.

Podsumowanie

Nowe rozporządzenie z pewnością ujednoliciło zasady dokonywania zgłoszeń celnych i dostosowało przepisy do aktualnych regulacji. Miejmy nadzieje, że przejście na elektroniczną formą zgłoszenia  INTRASTAT wpłynie na szybszy  przebieg  procedury  oraz  skrócenie  czasu oczekiwania   na   otrzymanie   informacji   dotyczącej   konkretnego zgłoszenia.

Stan prawny na 03.12.2016

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.