Weszło w życie rozporządzenie określające kody CN do paliw ciekłych objętych koncesjonowaniem

image_pdfimage_print

Dnia 16 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Jego przepisy szczegółowo określają, jakie produkty i ich kody celne są kwalifikowane jako paliwa ciekłe, co do których ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne przewiduje uzyskanie koncesji bądź wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Wykaz kodów CN wymagających uzyskania koncesji

Zgodnie z § 1 omawianego rozporządzenia uzyskania koncesji wymaga wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, paliwami ciekłymi oznaczonymi następującymi kodami CN:

 • półprodukty rafineryjne: 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55;
 • gaz płynny (LPG): 2711 12, 2711 13, 2711 14 00, 2711 19 00, z wyłączeniem mieszanin propanu-butanu uzyskiwanych w procesach uzdatniania płynów złożowych;
 • benzyny pirolityczne: 2710 12 11, 2710 12 15;
 • benzyny silnikowe: 2710 12 25, z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 90, 2207 20 00;
 • benzyny lotnicze: 2710 12 31;
 • paliwa typu benzyny do silników odrzutowych: 2710 12 70;
 • paliwa typu nafty do silników odrzutowych: 2710 19 21;
 • oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11;
 • lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19;
 • ciężkie oleje opałowe: 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90;
 • biopaliwa płynne (ciekłe):

a) 3826 00 10, z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych,

b) inne niż wymienione w lit. a biopaliwa płynne (ciekłe).

Wykaz kodów CN wymagających wpisu do rejestru podmiotów przywożących

Zgodnie z § 2 wpisu do rejestru podmiotów przywożących wymaga przywóz paliw ciekłych  oznaczonych następującymi kodami CN:

 • półprodukty rafineryjne: 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55;
 • gaz płynny (LPG): 2711 12, 2711 13 , 2711 14 00, 2711 19 00, 2901 10 00;
 • benzyny pirolityczne: 2710 12 11, 2710 12 15;
 • benzyny silnikowe: 2710 12 25, z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 90, 2207 20 00;
 • benzyny lotnicze: 2710 12 31;
 • paliwa typu benzyny do silników odrzutowych: 2710 12 70;
 • paliwa typu nafty do silników odrzutowych: 2710 19 21;
 • inne nafty: 2710 19 25, 2710 19 29;
 • oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11;
 • lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19;
 • ciężkie oleje opałowe: 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90, 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99;
 • benzyny lakowe i przemysłowe: 2710 12 21, 2710 12 25;
 • biopaliwa płynne (ciekłe):

a) 3826 00 10, z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych,

b) inne niż wymienione w lit. a biopaliwa płynne (ciekłe) bez względu na kod CN, z wyłączeniem biopaliw płyn-nych stanowiących dodatki do paliw ciekłych;

 • smary: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99.

Stan prawny na 07.01.2017 r.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożącyc

Anna Żurawiecka

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.