Wywóz towarów do magazynu firmy mieszczącego się poza UE a eksport wg ustawy o VAT

image_pdfimage_print

W ostatnim czasie pojawiła się interesująca interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0115-KDIT1-3.4012.849.2017.2.MD dotycząca określenia czy wywóz towarów do magazynu klienta znajdującego się w Stanach Zjednoczonych w celu ich sprzedaży na terenie tego kraju podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako eksport wg ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.

Jaki stan faktyczny podlegał interpretacji KIS?

Firma w Polsce zajmowała się produkcją i sprzedażą komponentów z włókien szklanych wykorzystywanych w turbinach wiatrowych. Swoje produkty dostarczała także do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, że koszty transportu morskiego były wysokie, podjęto decyzję o wynajęciu magazynu na terenie USA, do którego firma przewoziła swoje produkty w większych ilościach, a następnie wydawała towar swoim klientom na podstawie składanych przez nich zamówień. Towary były eksportowane poza Polskę na podstawie faktury pro forma z Incoterms określonymi jako FCA (zgodnie z którymi przekazanie praw własności towaru następuje w dniu jego wydania z magazynu w USA przewoźnikowi wyznaczonemu przez klienta). Kontenery ładowano odpowiednio w magazynie, przewożono do portu w Polsce i ładowano na statek. Gdy towar opuścił Unię Europejską, służby celne potwierdzały to komunikatem IE599. W USA towar podlegał natomiast odprawie importowej, której koszty ponosił polski przedsiębiorca. Koszty transportu i ubezpieczenia odebrania towaru z magazynu w Stanach Zjednoczonych pokrywał klient.

W związku z takimi praktykami pojawiło się pytanie, jak należy interpretować taką transakcję i czy podlega ona opodatkowaniu na terytorium RP jako eksport w rozumieniu polskiej ustawy o VAT.

Czym jest eksport wg ustawy o VAT?

Aby móc odpowiedzieć na pytanie jak należy traktować opisaną transakcję warto wyjść od wskazania, co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

  • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  • eksport towarów;
  • import towarów na terytorium kraju;
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju (WNT);
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).

Eksportem natomiast w rozumieniu ustawy o VAT jest dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

  • dostawcę lub na jego rzecz, lub
  • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

– jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych (art. 2 pkt 8).

Zasada terytorialności a dostawa towarów

Innym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę jest zasada terytorialności. Należy bowiem pamiętać, że podatek VAT jest podatkiem o charakterze terytorialnym. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają tylko te towary lub usługi, które – zgodnie z przepisami o miejscu świadczenia – zostały wykonane na terytorium RP. Kluczowe zatem pozostaje właściwe określenie miejsca świadczenia towarów i usług, które determinuje miejsce opodatkowania dokonanej czynności.

Kwestia miejsca świadczenia przy dostawie towarów została uregulowana w dziale V ustawy o VAT. Zgodnie z art. 22 ust. 1 miejscem dostawy towarów jest w przypadku:

  • towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy;
  • towarów niewysyłanych ani nietransportowanych – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy;
  • (…).

Jakie stanowisko zajął Dyrektor KIS?

Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, czynności wykonywane przez firmę na terytorium USA nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce (w tym jako eksport towarów) ze względu na zasadę terytorialności, którą opisaliśmy wyżej. Dlaczego? Ponieważ wywóz towarów do magazynu w Stanach Zjednoczonych nie wiąże się z przeniesieniem prawa do rozporządzania nimi jak właściciel na klienta firmy. Przeniesienie tego prawa następuje dopiero na terytorium USA z chwilą wydania produktów klientowi z magazynu.

Zbycie ww. towaru (ze skutkiem przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel na klienta) nie jest zatem wynikiem tzw. dostawy ruchomej, ale wynikiem tzw. dostawy nieruchomej, tzn. takiej, w ramach której dany towar nie jest ani wysyłany, ani nie jest transportowany.

Podsumowanie

W ramach podsumowania należy wskazać, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy miejscem dostawy towarów jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy, a zgodnie z opisanym stanem faktycznym jest to terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Oznacza to zatem, że czynności te nie podlegają opodatkowaniu VAT (w tym jako eksport towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT) na terytorium Polski. O podmiocie zobowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej albo podatku o podobnym charakterze, sposobie jego rozliczania, jego wysokości, itd., będą decydowały przepisy amerykańskiego prawa podatkowego.

Stan prawny na 06.05.2018 r.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 lutego 2018 r. (0115-KDIT1-3.4012.849.2017.2. MD)

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.