Zasady wykonywania przewozu wahadłowego osób

image_pdfimage_print
 • Przewóz wahadłowy dotyczy najczęściej przewozu określonej, zorganizowanej grupa pasażerów
 • Ich wykonanie w międzynarodowym transporcie drogowym wymaga posiadania zezwolenia wydanego przez GITD
 • Dodatkowo należy posiadać formularz jazdy zawierający szczegółowe dane dotyczące przewozu

Bardzo często zdarza nam się korzystać z zorganizowanych wycieczek, podczas których obowiązkiem organizatora jest zapewnienie nam bezpiecznego i komfortowego przejazdu na miejsce wypoczynku. Zdarza się także, że w tym czasie jesteśmy uczestnikami tzw. przewozu wahadłowego. Nie każdy jednak z nas wie, co to takiego dokładnie jest i czym różni się od innych przewozów. Dziś postaramy się to wyjaśnić.

Czym jest przewóz wahadłowy?

Zgodnie z treścią art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym przewóz wahadłowy to:

wielokrotny przewóz zorganizowanych grup osób tam i z powrotem, między tym samym miejscem początkowym, a tym samym miejscem docelowym, przy spełnieniu łącznie dwóch następujących warunków:

 1. każda grupa osób przewiezionych do miejsca docelowego wraca do miejsca początkowego,
 2. miejsce początkowe i miejsce docelowe oznaczają odpowiednio miejsce rozpoczęcia usługi przewozowej oraz miejsce zakończenia usługi przewozowej, z uwzględnieniem w każdym przypadku okolicznych miejscowości leżących w promieniu 50 km.

Dla wykonywania przewozu wahadłowego charakterystyczne jest zatem to, iż mamy do czynienia z przewozem określonej, zorganizowanej grupa pasażerów. Najczęściej z takim przypadkiem mamy do czynienia podczas zorganizowanych wycieczek turystycznych. Grupa ta jest przewożona z jednego miejsca startowego do docelowego, a po upływie czasu odwożona w początkowe (np. przewóz wahadłowy grupy turystów z lotniska do hotelu i z powrotem). Co istotne, nie mamy tutaj do czynienia z przystankami, na których stan osobowy grupy mógłby się zmienić. Ostatnim z warunków jest zastrzeżenie, iż odległość pomiędzy miejscowościami na trasie których odbywa się przewóz nie może być większa niż 50km.

Przewóz wahadłowy a przewóz regularny

Zdefiniowanie przewozu wahadłowego jest szczególnie istotne dla przewoźnika. Ustawodawca, obok przewozu wahadłowego zdefiniował bowiem przewóz regularny specjalny. Aby zrozumieć na czym polega różnica najpierw należy poznać definicję przewozu regularnego zwykłego – to:

publiczny przewóz osób i ich bagażu  w określonych odstępach czasu i określonymi trasami na zasadach określonych w ustawie o transporcie drogowym i ustawie Prawo przewozowe.

W praktyce to nic innego jak przewóz osób pomiędzy różnymi miejscowościami wg wyznaczonego rozkładu jazdy, z którego każdy może skorzystać. Przewóz regularny specjalny różni się od zwykłego w szczególności tym, iż jest on niepubliczny – a zatem nie każdy może z niego skorzystać (np. przewóz pracowników danej firmy z domu do miejsca pracy).

Tym samym podstawowymi różnicami pomiędzy przewozem wahadłowym, a regularnym specjalnym jest regularność tego ostatniego oraz przewożenie nim określonej kategorii osób (pasażerów), z wyłączeniem innych osób (pasażerów) – por. wyrok WSA w Olsztynie z 12.02.2015r., II SA/Ol 1301/14.

Zasady wykonywania przewozu wahadłowego osób

Wykonywanie przewozów wahadłowych w międzynarodowym transporcie drogowym wykraczających poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wymaga posiadania specjalnego zezwolenia wydanego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Termin ważności tych uprawnień wynosi zaledwie jeden rok.

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć:

 • przebieg trasy przewozu dla każdej grupy osób, uwzględniający miejsce początkowe i docelowe przewozu, długość tej trasy podaną w kilometrach oraz przejścia graniczne;
 • wykaz terminów przewozów;
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną trasą przewozu;
 • kopię umowy między organizatorem przewozu a przewoźnikiem drogowym;
 • harmonogram czasu pracy i odpoczynku kierowców.

Oczywiście warunkiem koniecznym jest również posiadanie i przedstawienie stosownej licencji wspólnotowej potwierdzającej możliwość wykonywania międzynarodowego przewozu osób.

Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia  na wykonywanie międzynarodowych przewozów wahadłowych osób pojazdem samochodowym poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym:

 • 100 złotych za zezwolenie ważne do 6 miesięcy;
 • 200 złotych za zezwolenie ważne do 6 miesięcy.

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla pojazdu zgłoszonego we wniosku pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Odmowa wydania zezwolenia

Główny Inspektor Transportu Drogowego, w drodze decyzji administracyjnej może odmówić udzielenia zgody na wykonywanie w międzynarodowym transporcie drogowym przewozów wahadłowych, gdy przedsiębiorca nie przestrzega warunków w posiadanym już uprzednio zezwoleniu lub wykonuje te przewozy bez wymaganego zezwolenia.

Formularz jazdy

Przy wykonywaniu przewozów wahadłowych i okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym wymagany jest formularz jazdy zawierający w szczególności dane dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy, numeru rejestracyjnego pojazdu, rodzaju usługi, miejsca początkowego i miejsca docelowego przewozu drogowego oraz listę imienną przewożonych osób. Formularz jazdy jest wydawany przewoźnikowi przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego lub wojewódzkiego inspektora transportu drogowego. Za jego brak podczas kontroli może zostać nałożona kara w wysokości 500 zł. Taką samą karą zagrożone jest nieokazanie formularza jazdy na żądanie uprawnionego organu kontroli.

Stan prawny na 28.06.2017

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 12.02.2015, Sygn. Akt II SA/Ol 1301/14

Rafał Puto

Adwokat specjalizujący się w prawie drogowym z uwzględnieniem problematyki prawa transportowego. W obszarze jego zainteresowań znajduje się również problematyka dochodzenia roszczeń związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz OC przewoźnika. Słuchacz podyplomowych studiów z zakresu branży TSL organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Sprawdź również

Komentarze do artykułu:

 1. Witam prowadzę parking w odległości około kilometra od Lotniska klientów odwożę pojazdem z miejsca parkingowego pod terminal a następnie odbieram z terminalu i przewożę na parking,wiem że jest to transport wahadłowy ale czy podlega on transportowi okazjonalnemu .z góry dziękuję za odpowiedź

 2. Szanowny Panie,
  odpowiedź na Pana pytanie wymaga podania większej ilości informacji. Czy przewozy, które Pan wykonuje odbywają się zgodnie z opublikowanym, stałym rozkładem jazdy? Czy są to przewozy cykliczne, o stałych porach? Czy przewozi Pan zorganizowane grupy, czy klientów, którzy zdecydują się okazjonalnie skorzystać z Pana parkingu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.