Archiwum Newsletter'a


ARCHIWALNE WYDANIA NEWSLETTER’A

Przegląd wiadomości z prawa transportowego, przewozowego i wymiany międzynarodowej

Newsletter nr 1/2016 (Luty 2016 r.)

Newsletter nr 2/2016 (Marzec 2016 r.)

Newsletter nr 3/2016 (Marzec / Kwiecień 2016)

Newsletter nr 4/2016 – Truck Forum & Awards 2016!

Newsletter nr 5/2016 (Maj/Czerwiec 2016)

Newsletter nr 5-6/2016 (Czerwiec 2016)

Newsletter nr 7/2016 (Lipiec 2016)

Newsletter nr 8/2016 (Sierpień – Wrzesień 2016)

Zaproszenie na Konferencję Szacowanie Ryzyka w Transporcie (Sierpień 2016)

Zaproszenie na IV Kongres transportowy (Październik 2016)

Newsletter nr 9/2016 (Październik 2016)

Newsletter nr 10/2016 (Październik – Listopad 2016)

Newsletter nr 11/2016 (Listopad 2016)

Zaproszenie na XV Galę Logistyki, Transportu, Produkcji (Listopad 2016)

Zaproszenie na Praktyczne warsztaty “Reklamacje w procesie transportowym”

Newsletter nr 1/2017 (Styczeń 2017)

Zaproszenie na bezpłatną Konferencję “Prawo w Transporcie 2016/2017”

Newsletter nr 2/2017 (Luty 2017)

Zaproszenie na Międzynarodowe Targi Transportu, Spedycji  i Logistyki  MT TSL 2017

Zaproszenie na Konferencję “Arena Produkcji 2017”

Zaproszenie na Konferencję “Transport drogowy w nowej gospodarce”

Zaproszenie na Konferencję “Masters of Supply Chain – Mistrzowie Logistyki 2017”

Newsletter nr 3/2017 (marzec – kwiecień 2017)

Zapraszamy na Targi Transportu i Spedycji TRANSPORTEX 2017

Zapraszamy na Konferencję Trendownia 2017

Zapraszamy na Konferencję Kongres Prawny & Compliance XI edycja

Newsletter nr 4/2017 (kwiecień – maj 2017)

Truck Forum &  Awards 2017

Zapraszamy na VII Kongres Kolejowy

Newsletter nr 1/2018 (styczeń 2018)

Ekspres prawny

Ekspres prawny nr 1/2016 – Zmiany w zakresie delegowania pracowników na terytorium Polski

Ekspres prawny nr 2/2016 – Czego się możemy spodziewać w znowelizowanej ustawie Prawo Celne?

Ekspres prawny nr 3/2016 – Projekt ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Ekspres prawny nr 4/2016 – Rząd włoski ogłosił nowe zasady zgłoszenia pracowników delegowanych na jego terytorium

Ekspres prawny nr 5/2016 – Minister Środowiska określił szczegółowe wymagania dla transportu odpadów

Ekspres prawny nr 6/2016 – Ryczałty za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej niezgodne z Konstytucją

Ekspres prawny nr 7/2016 – Znamy wykaz proponowanych przewozów nieobjętych systemem monitorowania przewozu towarów

Ekspres prawny nr 8/2016 – Najnowsze zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Ekspres prawny nr 1/2017 – Nowe zasady wydawania świadectwa pracy od 1 stycznia 2017 r.

Ekspres prawny nr 2/2017 – Kierunek prac legislacyjnych nad ustawą o czasie pracy kierowców

Ekspres prawny nr 3/2017 – Czy kierowcy będą zwracać wypłacone im ryczałty za noclegi?

Ekspres prawny nr 4/2017 – Uruchomienie systemu monitorowania drogowego przewozu towarów

Ekspres prawny nr 5/2017 – Dłuższy termin dla przedawnienia karalności wykroczeń

Ekspres prawny nr 6/2017 – Jak zatrudnić kierowcę z Ukrainy w Polsce?

Transportowy Przegląd Prasowy

Transportowy Przegląd Prasowy z dnia 24.04.2017

Transportowy Przegląd Prasowy z dnia 08.05.2017

Transportowy Przegląd Prasowy z dnia 2.10.2017

Transportowy Przegląd Prasowy z dnia 11.10.2017

Transportowy Przegląd Prasowy z dnia 06.11.2017