Zasady odpowiedzialności przewoźnika – zasada winy a zasada ryzyka

Nie jest możliwym dokładne omówienie problemu odpowiedzialności przewoźników międzynarodowych, a także wyjaśnienia jej aspektów bez szczegółowego rozróżnienia ogólnych zasad jej ponoszenia. Generalne zasady odpowiedzialności ugruntowane na przestrzen…

Czytaj więcej