Dostawy łańcuchowe


SKUTKI PODATKOWE ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM TRANSAKCJI ŁAŃCUCHOWYCH


Sprawa o syg. ITPP3/4512-592/15/MD dot. skutków podatkowych związanych z występowaniem tzw. transakcji łańcuchowych

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna
Data wydania 2016.01.12
Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Kategorie WDT, eksport (wywóz), transakcje łańcuchowe, transport

MIEJSCE DOSTAWY W TRANSAKCJI ŁAŃCUCHOWEJ


Sprawa o syg. IBPP4/4512-15/16/PK dot. określenia miejsca dostawy towarów w opisanej transakcji łańcuchowej oraz jej opodatkowania.

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna
Data wydania 2016.03.15
Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Kategorie dostawa, transakcje łańcuchowe, miejsce dostawy