Czy czas podczas trwania załadunku/rozładunku kierowca może przeznaczyć na przerwę?

image_pdfimage_print

Pytanie czytelnika

Nasi kierowcy mają ustalane trasy tak, aby przestrzegać czasu pracy kierowców i ich prawa do odpoczynku i przerwy. Ostatnimi czasy zastanawialiśmy się, jak należy traktować sytuację, kiedy kierowca podstawia się pod załadunek lub rozładunek, który średnio trwa ok. od 30 min do 3h.

Pytanie:

Czy czas podczas trwania załadunku/rozładunku kierowca można przeznaczyć na przerwę?

Odpowiedź eksperta

Podstawowym aktem normatywnym normującym problematykę czasu pracy kierowców jest rozporządzenie nr 561/2006, które znajduje zastosowanie do przewozu drogowego rzeczy, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 3,5 tony.

Pojęcie przerwy zostało zdefiniowane w art. 4 lit. d rozporządzenia 561/2006 zgodnie z którym oznacza „okres, w którym kierowca nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać żadnej innej pracy, wykorzystywany wyłącznie do wypoczynku”.

Dla odpowiedzi na powyżej zadane pytanie należałoby również przytoczyć definicję innej pracy o której mowa w art. 4 lit. e rozporządzenia 561/2006, które odwołuje się do art. 3 lit. a dyrektywy 2002/15/WE i obejmuje w szczególności czynności związane z załadunkiem oraz rozładunkiem.

W praktyce kierowca, który wykonuje przewóz i podstawia środek transportu do załadunku/rozładunku, wykonuje czynności takie jak: zabezpieczenie naczepy/przyczepy, przygotowanie środka transportu do załadunku/rozładunku, zabezpieczenie ładunku oraz inne, które można zakwalifikować jako inną pracę. Okres wykonywania powyższych czynności powinien zostać oznaczony przez kierowcę w tachografie jako tzw. młotki  (art. 34 ust. 5 lit. b pkt 2 rozporządzenia 165/2014)

W pozostałym zakresie, jeżeli kierowca nie wykonuje innej pracy i przeznacza czas wyłącznie na wypoczynek, powinien on zostać zakwalifikowany jako przerwa o której mowa w art. art. 4 lit. d rozporządzenia 561/2006.

Stan prawny 03.06.2018

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym

Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego

Chciałbyś zadać pytanie naszemu ekspertowi?

Proces uzyskania odpowiedzi jest prosty!

3 kroki - porady prawne PiL 2016

Tak, chcę zadać nowe pytanie ekspertowi >>

Beniamin Niedbalski

Prawnik, absolwent Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa transportowego. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, oddziale legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wydziale prawnym Inspekcji Transportu Drogowego oraz spółce transportowej. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim. Prywatnie miłośnik muzyki oraz podróży.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.