Czy kierowca ponosi odpowiedzialność za towar, jeśli nie zostanie dopuszczony do załadunku?

image_pdfimage_print

Pytanie klienta

Kierowca podstawia się pod załadunek u klienta, Na miejscu okazuje się jednak, że nie jest dopuszczony do załadunku, a tym samym nie może sprawdzić, czy towar, który został załadowany do ciężarówki jest bez jakichkolwiek wad i uszkodzeń. Dodatkowo załadowca zamieszcza na liście CMR pieczątkę, zgodnie z którą oświadcza, że nie wyraża on zgody na uczestnictwo kierowcy w czynnościach załadowczych.

Pytanie: Czy dopuszczalne jest przybicie takiej pieczątki przez załadowcę na liście CMR? Jakie są konsekwencje braku dopuszczenia przewoźnika do załadunku? Czy może on zostać zwolniony z odpowiedzialności za szkody powstałe w przewozie?

Odpowiedź

Jeżeli umowa lub przepis szczególny nie stanowią inaczej, załadunek należy do obowiązków nadawcy i jeśli szkoda powstała w wyniku ładowania lub rozmieszczenia towaru przez nadawcę, przewoźnik może się zwolnić z odpowiedzialności. Z drugiej strony, zdarza się nawet, że jeśli kierowca uczestniczy w załadunku – pomimo tego, że obowiązek ten faktycznie spoczywał na nadawcy – uznaje się, że wyłączona będzie możliwość powołania się na wspomniane przepisy przez przewoźnika. Natomiast jeżeli w nim nie uczestniczy, co potwierdza jeszcze treść listu przewozowego, to jak najbardziej, może się powołać na przesłankę wyłączającą jego odpowiedzialność, w razie złego załadowania czy rozmieszczenia towaru przez nadawcę.

Od rozmieszczenia towaru odróżnić należy jednak zabezpieczenie na czas przewozu, tak aby uniemożliwić przemieszczanie się towaru. Obowiązek zabezpieczenia towaru spoczywa zdecydowanie na przewoźniku, ze względu na jego ogólny obowiązek sprawowania pieczy nad ładunkiem w czasie przewozu, na co składa się dbałość o to, by towar podczas drogi nie przemieszczał się w przestrzeni ładunkowej i nie zniszczył się lub uszkodził. Poza tym warto  pamiętać, aby przewoźnik sprawdził czy przesyłka odpowiada innym oświadczeniom nadawcy zawartym w liście przewozowym oraz czy zachowane zostały przepisy dotyczące rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych. Sprawdzenia powinien dokonać w obecności nadawcy. Jeżeli wezwanie nadawcy nie jest możliwe lub nadawca nie chce w nim uczestniczyć, przewoźnik może dokonać sprawdzenia w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności. Wynik sprawdzenia zamieszcza się w liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole.

Podsumowując, kierowca powinien sprawdzić przesyłkę po wyjeździe z miejsca załadunku na ile jest to możliwe. Jeżeli sprawdzenie nie jest możliwe, warto by kierowca zaznaczył to również w liście przewozowym, wykazując, że chciał dokonać sprawdzenia, ale nie miał faktycznej możliwości.

Stan prawny 13.06.2016

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (DzU z 1984 nr 53 poz. 272)

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania, sporządzone w Genewie 19 maja 1956 r. z dnia 19 maja 1956 r.

Chciałbyś zadać pytanie naszemu ekspertowi?

Proces uzyskania odpowiedzi jest prosty!

3 kroki - porady prawne PiL 2016

Tak, chcę zadać nowe pytanie ekspertowi >>

Marta Matuszewska

Marta Matuszewska

Radca prawny i dziennikarz; zawodowo pracownik w Instytucie Logistyki i Magazynowania oraz wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu; prywatnie miłośnik podróży.

Sprawdź również

Komentarze do artykułu:

  1. To zależy co jest przyczyną tego, że źle rozładował. Jeżeli po przybyciu towaru do miejsca przeznaczenia były przeszkody w jego wydaniu, a przewoźnik zażądał instrukcji od nadawcy i postąpił zgodnie z tymi instrukcjami, nie powinien ponieść odpowiedzialności.
   pozdrawiam
   r.pr. Marta Matuszewska

 1. nietypowa sytuacja:

  zgodnie ze zleceniem załadunek miałem na godz. 11:00 w poniedziałek. auto podstawiło się na załadunek gdzie okazało się że okno czasowe jest na 18:30 i najwcześniej możemy zameldować się o 15:30 i tak uczynił kierowca.
  do godziny 17:30 czekaliśmy na firmowym parkingu i zostaliśmy wezwani na halę załadunkową gdzie okazało się że nie ma dla nas okna czasowego i jesteśmy zaplanowani na załadunek we wtorek o 17:30
  Sytuacja ta jest dla mnie nie na rękę, bo kierowca kończy okres tygodniowy w czwarteki i później pauza, a do tego czasu nie zdążę ściągnąć kierowcę na bazę.

  i teraz pytanie
  1) w zleceniu jest wpisane wolne od opłat 24 godziny, czy mogę zrezygnować z tego zlecenia i zabrać auto w związku z niedotrzymaniem terminu załadunku ?
  2) czy mogę zabrać auto przed upływem tego okresu wolnego od opłat (24 godziny), czy dopiero po tym okresie
  3) spedycja twierdzi że jeśli nie załaduje tego towaru we wtorek to wystawią obciążenie za nie podjęcie ładunku

  dodam że ładunek jest z DE w kierunku Holandii gdzie miałem już ustawiony powrót do Polski. załadunek we wtorek o 17:30 sprawi że na rozładunku będziemy nie wcześniej niż w środę po godz. 15-ej i nie mam możliwosci żeby w czwartek kierowca zjechał na bazę i będzie musiał pauzować do piątku i po pauzie znowu będzie już tak późna godzina że nic nie załaduje i kierowca musiałby czekać od środy do poniedziałku co jest niedopuszczalne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.