Czy pracownik z Ukrainy posiadający ukraińskie prawo jazdy może się nim posługiwać na terenie Polski?

image_pdfimage_print

Pytanie czytelnika


Jesteśmy firmą inżynieryjną działającą tylko na terenie Polski. Korzystamy od firmy pośredniczącej z pracowników z Ukrainy. Między innymi zatrudniamy od nich operatorów żurawi samojezdnych, którzy posiadają ukraińskie prawa jazdy.

Pytanie: Czy mogą oni kierować pojazdami wymagającymi prawa jazdy kategorii “C” po drogach publicznych RP?


Odpowiedź eksperta


Aby móc w pełni odpowiedzieć na zadane pytania należy wyjść od umowy międzynarodowej, jaką zarówno Polska jak i Ukraina podpisały i implementowały do swojego porządku prawnego, tj. Konwencji o ruchu drogowym sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. Zgodnie z art. 41 wskazanej umowy, odnoszącym się do ważności prawo jazdy, państwa będące stronami Konwencji uznają:

 1. każde krajowe prawo jazdy, sporządzone w ich języku narodowym lub w jednym z ich języków narodowych, a  jeżeli nie  jest  sporządzone  w takim  języku, to, do którego  jest  dołączony uwierzytelniony przekład;
 2. każde krajowe prawo jazdy zgodne z postanowieniami załącznika 6 do niniejszej konwencji oraz;
 3. każde międzynarodowe  prawo  jazdy  zgodne  z  postanowieniami załącznika 7 do  niniejszej konwencji, jako uprawniające na ich terytoriach do kierowania pojazdem, który należy do kategorii wymienionych w prawie jazdy, pod warunkiem że prawo jazdy jest nadal ważne oraz że zostało wydane przez inną Umawiającą się Stronę lub jeden z jej organów terenowych albo przez stowarzyszenie upoważnione do tego przez tę inną Umawiającą się Stronę lub jeden z jej organów terenowych.

Oznacza to, że prawo jazdy, które uzyskał pracownik z Ukrainy jest uznawane na terenie Polski, ale pod pewnymi warunkami, które zostały bliżej przedstawione w polskiej ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zgodnie z art. 4 ustawy dokumentem  stwierdzającym  posiadanie  uprawnienia  do kierowania   motorowerem,  pojazdem  silnikowym  lub  zespołem  pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest:

 1. wydane w kraju:
  1. prawo jazdy,
  2. pozwolenie wojskowe,
  3. międzynarodowe prawo jazdy;
 2. wydane za granicą:
  1. międzynarodowe prawo jazdy,  określone  w Konwencji    o ruchu drogowym,  podpisanej  w Genewie  dnia  19  września  1949 r.
  2. krajowe lub  międzynarodowe  prawo  jazdy,  określone  w Konwencji o ruchu  drogowym,  sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada  1968 r.
  3. krajowe prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  4. krajowe prawo jazdy określone w umowie międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;
 3. zagraniczny dokument wojskowy, określony w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy prawo jazdy stwierdza posiadanie  uprawnienia  do  kierowania  odpowiednim  pojazdem  silnikowym  na terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  jedynie w okresie  6 miesięcy od dnia rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu obcokrajowca. Oznacza to, że po okresie 6 miesięcy swojego pobytu pracownik z Ukrainy utraci ważność dokumentu stwierdzającego jego uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym na terenie RP. W przypadku kontroli policyjnej taki kierujący będzie traktowany jako sprawca wykroczenia z art. 95 Kodeksu wykroczeń tj. prowadzenia pojazdu bez wymaganych dokumentów. Zasada ta dotyczy obcokrajowców stale lub czasowo przebywających na terenie Polski.

Czy istnieje możliwość przedłużenia ważności prawo jazdy w Polsce? Tak. Najprostszym rozwiązaniem jest wymiana zagranicznego prawa jazdy, na dokument wydany w Polsce. Wniosek taki można złożyć odpowiednio we właściwym urzędzie według miejsca zamieszkania obcokrajowca. W tym celu należy wypełnić właściwy wniosek, przygotować aktualne zdjęcie, posiadać aktualny paszport oraz dokument potwierdzający adres zameldowania (np. kartę pobytu). Nie można oczywiście zapomnieć o zagranicznym prawo jeździe. Cała procedura trwa ok. 10 dni roboczych i zapłacimy za nią ok. 100,50 zł.

Stan prawny: 28.07.2019 r.

PODSTAWA PRAWNA:

Konwencja o ruchu drogowym sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.  

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Chciałbyś zadać pytanie naszemu ekspertowi?

Proces uzyskania odpowiedzi jest prosty!

3 kroki - porady prawne PiL 2016

Tak, chcę zadać nowe pytanie ekspertowi >>

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.