Czy przewoźnik umowny jest zobowiązany do naprawienia szkody spowodowanej przez podwykonawcę?

image_pdfimage_print

Pytanie czytelnika

Jako przewoźnik umowny korzystaliśmy z usług podwykonawcy, który faktycznie wykonywał przewóz. Większość operacji transportowej została wykonana prawidłowo, natomiast po rozładunku, podczas wyjazdu kierowca uszkodził towar znajdujący się na magazynie. Dodatkowo chciałbym wskazać, iż towar, który przewożony był na mocy wiążącej Nas umowy został dostarczony bez szkód. Nasz zleceniodawca wystawił Nam notę obciążeniową z tytułu uszkodzonego towaru.

Pytanie:

Czy jako przewoźnik umowny jesteśmy zobowiązani do naprawienia szkody spowodowanej przez podwykonawcę?

Odpowiedź eksperta

Charakter odpowiedzialności przewoźnika umownego (zwanego również przewoźnikiem papierowym) za swoich podwykonawców w stosunku do przewozów międzynarodowych przesądza art. 3 Konwencji CMR zgodnie z którym „przy stosowaniu niniejszej Konwencji przewoźnik odpowiada, jak za swoje własne czynności i zaniedbania, za czynności i zaniedbania swoich pracowników i wszystkich innych osób, do których usług odwołuje się w celu wykonania przewozu, kiedy ci pracownicy lub te osoby działają w wykonaniu swych funkcji.” W stosunku do przewozów krajowych zgodnie z art. 5 Prawa przewozowego „Przewoźnik może powierzać wykonanie przewozu innym przewoźnikom na całej przestrzeni przewozu lub jej części, jednakże ponosi odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne.

 Aby można było mówić o szkodzie transportowej, powinna ona powstać w związku z przewozem, a więc co do zasady wystąpić od przyjęcia przesyłki do przewozu aż do jej wydania (art. 65 ust. 1 Prawa przewozowego; art. 17 ust. 1 Konwencji CMR).

W przedstawionej przez Pana sytuacji nie mamy do czynienia z odpowiedzialnością kontraktową (związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania) tylko deliktową, a więc powyższe przepisy nie znajdują zastosowania.

Odpowiedzialność deliktowa (ex delicto) została uregulowana w art. 415-449 Kodeksu cywilnego. Podstawowe znaczenie dla podmiotu odpowiedzialnego za szkodę wyrządzoną przez ruch pojazdu mechanicznego mają trzy przepisy: art. 415, 435 oraz 436 Kodeksu cywilnego.

Co istotne odpowiedzialność przewidziana w art. 436 Kodeksu cywilnego  oparta jest na zasadzie ryzyka (niezależna do winy).

Mając na uwadze wskazane przepisy, poszkodowany może dochodzić roszczeń od podmiotu, który jest odpowiedzialny za szkodę (co do zasady właściciela pojazdu). W związku z powyższym, w opisanym stanie faktycznym nie są Państwo podmiotem, który spowodował szkodę, a więc jednocześnie zobowiązani do jej naprawienia.

W takiej sytuacji poszkodowany powinien dochodzić roszczeń bezpośrednio od podwykonawcy.

Stan prawny 16.07.2018

PODSTAWA PRAWNA:

Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) i Protokół podpisania sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r.

Chciałbyś zadać pytanie naszemu ekspertowi?

Proces uzyskania odpowiedzi jest prosty!

3 kroki - porady prawne PiL 2016

Tak, chcę zadać nowe pytanie ekspertowi >>

Beniamin Niedbalski

Beniamin Niedbalski

Prawnik, absolwent Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa transportowego. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, oddziale legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wydziale prawnym Inspekcji Transportu Drogowego oraz spółce transportowej. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim. Prywatnie miłośnik muzyki oraz podróży.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.