Kto odpowiada za rozładunek aut przy dostawach importowych do magazynu?

image_pdfimage_print

Pytanie czytelnika

Jesteśmy firmą produkcyjną, która głównie eksportuje swoje towary poza Unię Europejską, jak i wysyła je w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych. Sporo towarów również importujemy. Dostawy importowe realizowane są przez naszych dostawców na różnych warunkach incoterms (EXW/DAP itd.).

Pytanie: Kto według prawa jest odpowiedzialny za rozładunek importów – dostawca/przewoźnik/odbiorca? Oraz jak wygląda kwestia obowiązków BHP przy odpowiedzialności w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń przy rozładunku towaru?

Odpowiedź

W przypadku czynności rozładunkowych nadrzędne znaczenie ma umowa/zlecenie pomiędzy nadawcą a przewoźnikiem. Jeżeli Państwo zlecacie przewóz przewoźnikowi to możecie w umowie/zleceniu uregulować z przewoźnikiem, w jakim zakresie ma on przesyłkę rozładować. Jeżeli przewóz zleca eksporter (nadawca) to Państwo jako odbiorca nie jesteście stroną takiej umowy i moglibyście ewentualnie porozumieć się z nadawcą, aby takie zapisy w umowie z przewoźnikiem zawarł. Jeżeli przewoźnik miałby rozładowywać towar to pewnie wiązałoby się z koniecznością posiadania przez niego odpowiedniego sprzętu i wynagrodzeniem z tego tytułu.

Jeżeli nie ma w kwestii rozładunku żadnego porozumienia z przewoźnikiem, to trzeba odnieść się do obowiązującego prawa. Skoro mówimy o imporcie i przesyłka przyjeżdża do Was ciężarówką to zastosowanie będzie miała Konwencja CMR. Konwencja CMR niestety nie mówi o tym, kto powinien wykonać rozładunek. Konwencja CMR wskazuje jedynie w art. 17, że:

“…przewoźnik jest zwolniony od swej odpowiedzialności, jeżeli zaginięcie lub uszkodzenie towaru powstało ze szczególnego niebezpieczeństwa wynikającego z jednej lub kilku następujących przyczyn:
c) manipulowanie, ładowanie, rozmieszczenie lub wyładowanie towaru przez nadawcę lub przez odbiorcę albo przez osoby działające na rachunek nadawcy lub odbiorcy”

Odwołując się w tym zakresie do polskiego prawa przewozowego znajdziemy w art. 43 ust. 1 prawa przewozowego, który stanowi, że  “Jeżeli umowa lub przepis szczególny nie stanowią inaczej, czynności ładunkowe należą odpowiednio do obowiązków nadawcy lub odbiorcy.” Mamy tu zatem ponownie odwołanie do umowy, a w razie jej braku stwierdzenie, że czynności ładunkowe (w tym przypadku rozładunkowe) należą do obowiązków odbiorcy.

W doktrynie prawa przewozowego przyjmuje się, że przewóz kończy się w chwili wydania przesyłki odbiorcy. Wydanie towaru odbiorcy następuje poprzez postawienie go do dyspozycji odbiorcy i jego akceptację (choćby dorozumianą), po wykonaniu rozładunku. Postawienie towaru do dyspozycji odbiorcy rozumie się jako doprowadzenie przesyłki na skraj skrzyni ładunkowej tak, aby odbiorca mógł pobrać go z pojazdu. Nie wynika to jednak stricte z przepisów prawa, a z istniejącego zwyczaju. Od kierowcy można zatem wymagać, aby doprowadził przesyłkę na skraj skrzyni ładunkowej, a w braku umowy w tym zakresie, dalsze czynności rozładunkowe powinien podjąć odbiorca.

Jeśli chodzi o obowiązki BHP są obowiązkami administracyjnymi, wynikającymi z prawa pracy, a nie z prawa przewozowego i każdy z podmiotów (przewoźnik czy odbiorca) powinien sam zadbać o ich przestrzeganie. Jeżeli odbiorca ma w swoim magazynie szczególne regulacje bezpieczeństwa, do których chciałby zobowiązać kierowcę, to powinien przekazać te obowiązki nadawcy, który wskazałby je przy zawieraniu z przewoźnikiem umowy przewozu, a także samemu poinformować o nich przewoźnika przed odbiorem przesyłki.

Stan prawny 06.02.2017

PODSTAWA PRAWNA:

Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) i Protokół podpisania sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

Chciałbyś zadać pytanie naszemu ekspertowi?

Proces uzyskania odpowiedzi jest prosty!

3 kroki - porady prawne PiL 2016

Tak, chcę zadać nowe pytanie ekspertowi >>

Maurycy Kieruj

Radca prawny, absolwent studiów podyplomowych z zakresu controllingu, poprzednio inspektor Izby Skarbowej w Poznaniu, obecnie współpracuje przy obsłudze prawnej dużej międzynarodowej spółki spedycyjnej doradzając przy zawieraniu dobrych i bezpiecznych umów. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Sprawdź również

Komentarze do artykułu:

  1. “Postawienie towaru do dyspozycji odbiorcy rozumie się jako doprowadzenie przesyłki na skraj skrzyni ładunkowej tak, aby odbiorca mógł pobrać go z pojazdu” – nie można zgodzić się z tym poglądem.
    Przewoźnik powinien udostępnić towar do rozładunku poprzez otwarcie drzwi, zdjęcie plandeki, odsunięcie firanki itd. ale nie poprzez przesuwanie ładunku. Gdyby tak było jak ekspert radzi to wyobrażam sobie maszynę 4 tony umieszczoną na środku pojazdu a odbiorca życzy sobie “dosunięcie” maszyny na skraj i miałaby to robić kierowca?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.