Kto odpowiada za rozładunek aut przy dostawach importowych do magazynu?

image_pdfimage_print

Pytanie czytelnika

Jesteśmy firmą produkcyjną, która głównie eksportuje swoje towary poza Unię Europejską, jak i wysyła je w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych. Sporo towarów również importujemy. Dostawy importowe realizowane są przez naszych dostawców na różnych warunkach incoterms (EXW/DAP itd.).

Pytanie: Kto według prawa jest odpowiedzialny za rozładunek importów – dostawca/przewoźnik/odbiorca? Oraz jak wygląda kwestia obowiązków BHP przy odpowiedzialności w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń przy rozładunku towaru?

Odpowiedź

W przypadku czynności rozładunkowych nadrzędne znaczenie ma umowa/zlecenie pomiędzy nadawcą a przewoźnikiem. Jeżeli Państwo zlecacie przewóz przewoźnikowi to możecie w umowie/zleceniu uregulować z przewoźnikiem, w jakim zakresie ma on przesyłkę rozładować. Jeżeli przewóz zleca eksporter (nadawca) to Państwo jako odbiorca nie jesteście stroną takiej umowy i moglibyście ewentualnie porozumieć się z nadawcą, aby takie zapisy w umowie z przewoźnikiem zawarł. Jeżeli przewoźnik miałby rozładowywać towar to pewnie wiązałoby się z koniecznością posiadania przez niego odpowiedniego sprzętu i wynagrodzeniem z tego tytułu.

Jeżeli nie ma w kwestii rozładunku żadnego porozumienia z przewoźnikiem, to trzeba odnieść się do obowiązującego prawa. Skoro mówimy o imporcie i przesyłka przyjeżdża do Was ciężarówką to zastosowanie będzie miała Konwencja CMR. Konwencja CMR niestety nie mówi o tym, kto powinien wykonać rozładunek. Konwencja CMR wskazuje jedynie w art. 17, że:

“…przewoźnik jest zwolniony od swej odpowiedzialności, jeżeli zaginięcie lub uszkodzenie towaru powstało ze szczególnego niebezpieczeństwa wynikającego z jednej lub kilku następujących przyczyn:
c) manipulowanie, ładowanie, rozmieszczenie lub wyładowanie towaru przez nadawcę lub przez odbiorcę albo przez osoby działające na rachunek nadawcy lub odbiorcy”

Odwołując się w tym zakresie do polskiego prawa przewozowego znajdziemy w art. 43 ust. 1 prawa przewozowego, który stanowi, że  “Jeżeli umowa lub przepis szczególny nie stanowią inaczej, czynności ładunkowe należą odpowiednio do obowiązków nadawcy lub odbiorcy.” Mamy tu zatem ponownie odwołanie do umowy, a w razie jej braku stwierdzenie, że czynności ładunkowe (w tym przypadku rozładunkowe) należą do obowiązków odbiorcy.

W doktrynie prawa przewozowego przyjmuje się, że przewóz kończy się w chwili wydania przesyłki odbiorcy. Wydanie towaru odbiorcy następuje poprzez postawienie go do dyspozycji odbiorcy i jego akceptację (choćby dorozumianą), po wykonaniu rozładunku. Postawienie towaru do dyspozycji odbiorcy rozumie się jako doprowadzenie przesyłki na skraj skrzyni ładunkowej tak, aby odbiorca mógł pobrać go z pojazdu. Nie wynika to jednak stricte z przepisów prawa, a z istniejącego zwyczaju. Od kierowcy można zatem wymagać, aby doprowadził przesyłkę na skraj skrzyni ładunkowej, a w braku umowy w tym zakresie, dalsze czynności rozładunkowe powinien podjąć odbiorca.

Jeśli chodzi o obowiązki BHP są obowiązkami administracyjnymi, wynikającymi z prawa pracy, a nie z prawa przewozowego i każdy z podmiotów (przewoźnik czy odbiorca) powinien sam zadbać o ich przestrzeganie. Jeżeli odbiorca ma w swoim magazynie szczególne regulacje bezpieczeństwa, do których chciałby zobowiązać kierowcę, to powinien przekazać te obowiązki nadawcy, który wskazałby je przy zawieraniu z przewoźnikiem umowy przewozu, a także samemu poinformować o nich przewoźnika przed odbiorem przesyłki.

Stan prawny 06.02.2017

PODSTAWA PRAWNA:

Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) i Protokół podpisania sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

Chciałbyś zadać pytanie naszemu ekspertowi?

Proces uzyskania odpowiedzi jest prosty!

3 kroki - porady prawne PiL 2016

Tak, chcę zadać nowe pytanie ekspertowi >>

Maurycy Kieruj

Maurycy Kieruj

Radca prawny, absolwent studiów podyplomowych z zakresu controllingu, poprzednio inspektor Izby Skarbowej w Poznaniu, obecnie współpracuje przy obsłudze prawnej dużej międzynarodowej spółki spedycyjnej doradzając przy zawieraniu dobrych i bezpiecznych umów. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.