Pieczątka przewoźnika na liście CMR - co powinien zrobić magazynier?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
image_pdfimage_print

Pytanie czytelnika

Niektórzy kierowcy w momencie przyjazdu do naszej firmy, która jest nadawcą, mają już wypełnione listy przewozowe CMR, w tym przystawioną pieczątkę dotyczącą odpowiedzialności przewoźnika:

Pytania:

  • Co powinien zrobić magazynier w przypadku kiedy na CMR jest pieczątka jak w załączniku?
  • Czy wystarczy, że pracownik magazynu przekreśli ową pieczątkę?
  • Co w przypadku, jeśli pracownik magazynu nie zauważy takiej pieczęci?
  • Czy faktycznie przewoźnik zwolniony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności jeśli magazynier nie wykreśli poniższego zapisu?


Odpowiedź

Po pierwsze, taka pieczątka nie wywołuje skutków prawnych w zakresie ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika. Konwencja CMR jest bowiem aktem bezwzględnie obowiązującym co oznacza, że strony samodzielnie nie mogą modyfikować jej postanowień.

Po drugie, przewoźnik jest obowiązany sprawdzić to co jest dla niego widoczne: towar i jego opakowanie, ilość sztuk, jak również ich cechy i numery. To jest jego obowiązek, od którego sam nie może się zwolnić. Przewoźnik nie ma zatem możliwości odmowy wykonania czynności ze względu na np. „warunki eksploatacyjne” (np. na znaczną liczbę sztuk i odpowiednio długi czas niezbędny do przeliczenia i sprawdzenia). Musi sprawdzić widoczny stan towaru i jego opakowania, przy zachowaniu staranności wymaganej od profesjonalisty, czyli nie wystarczy szybkie rzucenie okiem, ale należy sprawdzić towar przy użyciu dotyku, słuchu i węchu. Jest to o tyle ważne, iż w przypadku braku zastrzeżeń w liście przewozowym powstaje domniemanie, że towar i jego opakowanie były w dobrym stanie w chwili przyjęcia przez przewoźnika i że ilość sztuk, jak również ich cechy i numery były zgodne z oświadczeniami zawartymi w liście przewozowym. Jednak warunkiem (podstawą) tego domniemania jest niewniesienie do listu przewozowego przez przewoźnika uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu towaru.

Podsumowując, jeżeli przewoźnik chciałby ograniczyć swoją odpowiedzialność ze względu na stan opakowania towaru i tak musiałby wpisać odrębne zastrzeżenia do listu przewozowego.

Proszę jednak zwrócić uwagę, iż napis na pieczątce w języku polskim różni się znaczącą od wersji angielskiej. W tej drugiej jest bowiem mowa nie tylko o braku odpowiedzialności, ale również o tym, że nie doszło do sprawdzenia jakości ani stanu towaru. Dlatego warto by magazynier dopisał, że była możliwość sprawdzenia towaru i jego jakości.

Odpowiadając więc po kolei na pytania:

  • Magazynier może dopisać w liście przewozowym, iż przewoźnik miał możliwość sprawdzenia towaru.
  • Może skreślić oświadczenie z pieczątki, ale różnie to potem może być interpretowane przez sąd. Bezpieczniej więc byłoby by magazynier dopisywał swoje zastrzeżenia.
  • Taka pieczęć na pewno nie modyfikuje odpowiedzialności przewoźnika, ale może potem rodzić wątpliwości czy przewoźnik miał fizyczną możliwość sprawdzenia towaru i w związku z tym czy mógł zgłosić zastrzeżenia do listu przewozowego skoro towaru nie widział.
  • Przepisy konwencji CMR są bezwzględnie obowiązujące i strony nie mogą jej modyfikować poprzez składanie oświadczeń.

Wobec tego, namawiam Państwa do wpisywania do listu CMR nie tylko kwestii powstania szkody, ale również innych okoliczności, które w razie procesu, pomogą potem ustalić stan faktyczny. W tym przypadku fakt, iż kierowca miał możliwość sprawdzenia towaru, czego nie zrobił na własne życzenie. Wówczas trudno będzie mu wykazać, iż szkoda powstała przed przyjęciem towaru do przewozu.

Sprawdź również nasz artykuł: Czy można odstąpić lub zmienić umowę przewozu?

Stan prawny 06.03.2017

PODSTAWA PRAWNA:

Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) i Protokół podpisania sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r.

Chciałbyś zadać pytanie naszemu ekspertowi?

Proces uzyskania odpowiedzi jest prosty!

3 kroki - porady prawne PiL 2016

Tak, chcę zadać nowe pytanie ekspertowi >>

Marta Matuszewska

Marta Matuszewska

Radca prawny i dziennikarz; zawodowo pracownik w Instytucie Logistyki i Magazynowania oraz wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu; prywatnie miłośnik podróży.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *