Termin przedawnienia kosztów windykacji oraz rodzaje odsetek

image_pdfimage_print

Pytanie czytelnika


Pani Mecenas, Wygląda, że mamy temat z 40€ za opóźnienie w transakcjach handlowych. Faktura została opłacona na czas, zgodnie z terminem otrzymania (jeszcze w zeszłym roku). W tym roku otrzymaliśmy notę księgową, którą zamierzamy zignorować.

Pytanie: 

  1. Jaki jest okres przedawnienia w przypadku takiej wierzytelności?
  2. Mimo postanowień zlecenia, które przewoźnik podpisuje (termin 60 dniowy), nadal możemy otrzymać notę z tytułu 30 dni?
  3. Kiedy można wystawiać notę na koszty windykacji?

Odpowiedź eksperta


Zgodnie z treścią przesłanego zlecenia termin płatności jest liczony od momentu otrzymania dokumentów. Do ustalenia czy faktura została zapłacona w terminie, niezbędny jest więc numer przesyłki by ustalić na stronie Poczty Polskiej kiedy doszło do doręczenia przesyłki. Adres strony to: https://ecommerce.poczta-polska.pl/pl/obsluga-wysylek/emonitoring.

Sugeruję by odpisać drugiej stronie i wyjaśnić dlaczego nota jest niezasadna, bo nie ma sensu spotykać się w sądzie, jeżeli faktura została zapłacona w terminie. Natomiast sąd od profesjonalisty może wymagać aktywności, więc w mojej ocenie lepiej jest odrzucić notę i ją odesłać wraz z pismem niż ją przemilczeć.

Odpowiadając na pytania:

  1. Zarówno koszty windykacji (równowartość 40 euro) jak i odsetki, jeżeli roszczenie główne się nie przedawniło, bo zostało np. zapłacone, przedawniają się w terminie 3 lat od dnia kiedy odsetki stały się wymagalne, czyli od dnia następnego po upływie terminu zapłaty faktury; są to roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  2. Zgodnie z art. 5 ustawy o terminach w transakcjach handlowych,  jeżeli strony transakcji handlowej przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Oznacza to, że po upływie 30 dni od dnia doręczenia faktury, można naliczać odsetki ustawowe (5%), ale jeżeli termin w zleceniu jest dłuższy niż 30 dni to po jego upływie nie można jeszcze naliczać kosztów windykacji (równowartość 40 euro);
  3. Jeżeli upłynie choćby 1 dzień od terminu wskazanego w zleceniu drugiej stronie należą się koszty windykacji oraz odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, które są wyższe od odsetek ustawowych, bo wynoszą 9,5%; jak jeżeli druga strona wystąpi z pozwem to będzie to jej zasądzone.

Sugeruję baczną kontrolę terminów, tak aby nie doszło do choćby 1 dnia opóźnienia, a jeżeli chcą Państwo uniknąć ryzyka zasądzenia jakichkolwiek odsetek, to trzeba byłoby skrócić termin płatności do 30 dni.

Stan prawny: 04.12.2018 r.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Chciałbyś zadać pytanie naszemu ekspertowi?

Proces uzyskania odpowiedzi jest prosty!

3 kroki - porady prawne PiL 2016

Tak, chcę zadać nowe pytanie ekspertowi >>

Marta Matuszewska

Radca prawny i dziennikarz; zawodowo pracownik w Instytucie Logistyki i Magazynowania oraz wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu; prywatnie miłośnik podróży.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.