Import / eksport


PROCEDURA UPROSZCZONA W IMPORCIE TOWARÓW (ART. 33A) 


Sprawa o syg. ILPP4/4512-1-17/16-4/KB dot. procedury uproszczonej w imporcie towarów (art. 33a) – brak zgłoszenia zamiaru jej stosowania do Urzędu Skarbowego

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna
Data wydania 2016.03.07
Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Kategorie Import towarów, procedura uproszczona, art. 33a ustawy o VAT