Literatura logistyczna

Jeśli uważasz, że w naszym zestawieniu brak jest tytułu, z którym warto się zapoznać – poinformuj nas o tym. Zamieścimy go na naszej liście!

A

Abt S., Woźniak H., Podstawy logistyki, Gdańsk 1993 r.

Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, Warszawa 1998 r.

Adamczewski P., Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego, Poznań 2001 r.

Ambrożuk D., Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek, Warszawa 2010 r.

B

Baraniecka A., ECR – Efficient Consumer Response. Łańcuch dostaw zorientowany na klienta, Poznań 2004 r.

Bąkowski R., Leksykon magazynowania, Warszawa 1982 r.

Beiger F., Rutkowski J., Logistyka, Warszawa 1993 r.

Blaik P., Logistyka, Warszawa 2004 r.

Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją. Systemy produkcyjne, Sosnowiec 2009 r.

Bowersox D. J., Logistical Management, Nowy York 1978 r.

Bozarth C., Handfield R. B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Gliwice 2007 r.

Bravard J. L., Morgan R., Inteligentny outsourcing, Warszawa 2010 r.

Brzeziński M., Logistyka w przedsiębiorstwie, Warszawa 2006 r.

C

Cempel Cz., Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań, Poznań 2005 r.

Chaberek M., Makro i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Gdańsk 2002 r.

Chaberek-Karwacka G., Logistyka w regionalnej polityce lokalizacyjnej, Gdańsk 2013 r.

Christopher M., Strategia zarządzania dystrybucją, Warszawa 1996 r.

Ciesielski M., Szudrowicz A., Ekonomika transportu, Poznań 2001 r.

Coyle J.J., Bardi E.J., Langley J. Jr., Zarządzanie logistyczne, Warszawa 2010 r.

Cyplik P., Głowacka D., Fertsch M., Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych, Poznań 2008 r.

Czubała A., Dystrybucja produktów, Warszawa 2001 r.

D

Dembińska-Cyran I., Gubała M., Podstawy zarządzania transportem w przykładach, Poznań 2005 r.

Długosz J., Nowoczesne technologie w Logistyce, Warszawa 2009 r.

Dragun M., Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika w międzynarodowym prawie przewozowym, Toruń 1984 r.

Drucker P. F., Praktyka zarządzania, Kraków 1994 r.

Dudziński Z., Kizyn M., Poradnik magazyniera, Warszawa 2006 r.

Dudziński Z., Opakowania w gospodarce magazynowej, Gdańsk 2007 r.

Dudziński Z., Organizacja gospodarki magazynowej, Katowice 1981 r.

Durlik I., Inżynieria zarządzania, Warszawa 1996 r.

Dworecki S. E., Logistyka w wojsku, Warszawa 1997 r.

Dyczkowska J., Marketing usług logistycznych, Warszawa 2014 r.

E

E-logistyka, red. Wieczerzycki W., Warszawa 2012 r.

Encyklopedia Gospodarki Materiałowej, red. Surzyckiej-Milczewskiej Z., Warszawa 1989 r.

F

Farana J., Gospodarka zapasami w przedsiębiorstwie, Katowice 1979 r.

Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł., Logistyka produkcji. Teoria i praktyka, Poznań 2010 r.

Fertsch M., Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach, Poznań 2003 r.

Ficoń K., Infrastruktura logistyczna, Warszawa 2009 r.

Ficoń K., Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Gdynia 2001 r.

Ficoń K., Procesy logistyczne, Warszawa 2008 r.

Fijałkowski J., Technologia magazynowania. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2000 r.

G

Galińska B., Koncepcja Global Sourcing. Teoria i praktyka, Warszawa 2015 r.

Goldratt E. M., Łańcuch krytyczny, Warszawa 2000 r.

Gołembska E. Logistyka międzynarodowa, Warszawa 2014 r.

Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, Warszawa 2010 r.

Gołembska E., Logistyka w gospodarce światowej, Warszawa 2009 r.

Gołembska E., Podstawy logistyki, Łódź 2006 r.

Gołembska E., Szymczyk M., Informatyzacja w logistyce przedsiębiorstw, Warszawa 1997 r.

Gospodarka oparta na wiedzy, red. Hejduk K.I., Korczak J., Koszalin 2006 r.

Górski W., Prawo transportowe, Warszawa 1977 r.

Grabski F., Jaźwiński J., Funkcje o losowych argumentach w zagadnieniach niezawodności, bezpieczeństwa i logistyki, Warszawa 2009 r.

Grodkiewicz P., Michniewska K., Siwiec P., Efektywność surowcowa w Polsce. Wpływ sprawnej logistyki odzysku na tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, Warszawa 2015 r.

Grzybowska K., Podstawy logistyki, Warszawa 2009 r.

Grzywacz W., Infrastruktura transportu, Warszawa 2002 r.

Gubała M., Popielas J., Podstawy zarządzania magazynem w przykładach, Poznań 2005 r.

H

Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Warszawa 2005 r.

I

Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego, Adamczewski P., Poznań 2001 r.

Informatyzacja w logistyce przedsiębiorstw, Gołembska E., Szymczak M., Warszawa 1997 r.

Instrumenty zarządzania logistycznego, red. Ciesielski M., Warszawa 2006 r.

Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, red. Ciesielski M., Warszawa 2009 r.

J

Jabłoński W. J., Bartkiewicz W., Systemy informatyczne zarządzania. Klasyfikacja i charakterystyka systemów, Bydgoszcz 2006 r.

Jakowski S., Opakowania transportowe. Poradnik, Warszawa 2007 r.

K

Kacperska T., Angielsko-francusko-hiszpańsko-polski słownik specjalistyczny: transport i logistyka, Zielona Góra 2006 r.

Kauf S., Tłuczak A., Badania rynkowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Warszawa 2015 r.

Kauf S., Tłuczak A., Logistyka miasta i regionu. Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych, Warszawa 2014 r.

Kawa A., Konfigurowanie łańcucha dostaw, Poznań 2011 r.

Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, Warszawa 2001 r.

Kempny D., Zapasy w systemie logistycznym firmy, Katowice 1995 r.

Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Warszawa 1999 r.

Kisperska-Moroń D., Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie, Katowice 2002 r.

Klonowski Z. J., Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości

Knosala R., Komputerowe systemy zarządzania produkcją, Gliwice 1995 r.

Kolarski A., Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa 2002 r.

Kolasińska-Morawska K., Zarządzanie logistyczne, Łódź 2010 r.

Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji. Kodeks cywilny – Prawo przewozowe – CMR, red. Górski W., Wesołowski K., 2009 r.

Kompendium wiedzy o logistyce, red. Gołembska E., Warszawa 2001 r.

Konert A., Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego, Warszawa 2010 r.

Kortschak B. H., Was ist logistik?, Kraków 1992 r.

Korzeniowski A., Skrzypek M., Ekologistyka zużytych opakowań, Poznań 1999 r.

Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G., Opakowania w systemach logistycznych, Poznań 2010 r.

Korzeń Z., Ekologistyka, Poznań 2001 r.

Kosieradzka A., Lis S., Produktywność. Metody analizy, oceny i tworzenia programów poprawy, Warszawa 2000 r.

Kozierkiewicz R., Słownik transportu i logistyki Angielsko-polski, polsko-angielski, Warszawa 2008 r.

Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 1996 r.

Kramarz M., Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji. Pomiar, ocena, strategie, Warszawa 2014 r.

Krawczyk S., Logistyka w zarządzaniu marketingiem, Wrocław 1998 r.

Krawczyk S., Metody ilościowe w logistyce przedsiębiorstwa, Warszawa 2001 r.

Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, Warszawa 2001 r.

Krzyżaniak S., Cyplik P., Zapasy i magazynowanie, Poznań 2007 r.

Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Poznań 2005 r.

Kształtowanie systemów w wybranych obszarach transportu i logistyki, red. Jacyna M. Warszawa 2014 r.

Kummer S., Weber J., Logistyka, Warszawa 2001 r.

Kwaśniowski S., Nowakowski T., Zając M., Transport intermodalny w sieciach logistycznych, Wrocław 2008 r.

L

Lis S., Podstawy projektowania systemu rytmicznej produkcji, Warszawa 1976 r.

Lisińska-Kuśnierz M., Wybrane zagadnienia z przechowalnictwa towarów, Kraków 1992 r.

Logistyczne zarządzanie flotą pojazdów drogowych, red. Zając P., Wrocław 2003 r.

Logistyka dystrybucji, red. Rutkowski K., Warszawa 2005 r.

Logistyka Dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre Praktyki, Rutkowski K., Warszawa 2005 r.

Logistyka międzynarodowa, Płaczek E., Katowice 2006 r.

Logistyka w naukach o zarządzaniu. Księga poświęcona pamięci profesora Mariana Sołtysika, red. Kempny D., Katowice 2010 r.

Logistyka w Polsce. Raport 2013, red. Szyszka G., Fechner I. Poznań 2014 r.

Logistyka zwrotna, Szołtysek J., Poznań 2009 r.

Logistyka, red. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S., Poznań 2009 r.

Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, red. Blaik P., Warszawa 2010 r.

Logistyka. Teoria i praktyka, red. Krawczyk S. Warszawa 2011 r.

Lysons K., Zakupy zaopatrzeniowe, Warszawa 2004 r.

Łacny J., Funkcjonowanie Międzynarodowego transportu drogowego ładunków w gospodarce globalnej, Bydgoszcz 2009 r.

Ławrynowicz A., Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją, Bydgoszcz 1993 r.

M

Majewski J., Informatyka w magazynie, Poznań 2006 r.

Marczak J., Wykorzystanie potencjału pozamilitarnego w czasie kryzysu i wojny, Warszawa 1998 r.

Matkowski P., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Kraków 2006 r.

Matulewski M., Konecka S., Fajfer P., Wojciechowski A., Systemy logistyczne, Poznań 2007 r.

Matulewska A., Matulewski M., My Logistics: język angielski dla logistyków, Poznań 2012 r.

Matwiejczuk R., Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność, Warszawa 2006 r.

Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, red. Krupski R., Wrocław 2002 r.

Michlowicz E., Podstawy logistyki przemysłowej, Kraków 2002 r.

Międzynarodowe usługi logistyczne, red. Januszkiewicz W., Warszawa 2010 r.

Mokrzyszczak H., Logistyka. Podstawy procesów logistycznych, Białystok 1998 r.

N

Neider J., Transport Międzynarodowy, Warszawa 2012 r.

Neider J., Transport międzynarodowy, Warszawa 2015 r.

Nestorowicz P., Organizacja na krawędzi chaosu, Kraków 2001 r.

Niemczyk A., Zapasy i magazynowanie, Poznań 2007 r.

Nowak E., Logistyka w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2005 r.

Nowicka-Skowron M., Efektywność systemów logistycznych, Warszawa 2000 r.

Nowoczesne rozwiązania w logistyce, red. Kozłowski R., Sikorski A., Kraków 2009 r.

Nowoczesne technologie stosowane w logistyce, red. Długosz J., Warszawa 2009 r.

Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce, red. Koźlak A., Gdańsk 2012 r.

O

Oprzędkiewicz J., Stolarski B., Technologia i systemy recyklingu samochodów, Warszawa 2003 r.

Ostwald M., Podstawy optymalizacji konstrukcji, Poznań 2005 r.

Oziemski S., Efektywność eksploatacji maszyn. Podstawy techniczno-ekonomiczne, Radom 1999 r.

P

Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, Warszawa 2006 r.

Pawłowski Z., Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego, Warszawa 1976 r.

Penc J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie, Warszawa 1996 r.

Pfohl H. Ch., Logistic systeme, Berlin 1985 r.

Pfohl H. Ch., Zarządzanie logistyką, Poznań 1998 r.

Pfohl H. Ch.: Systemy logistyczne, Podstawy organizacji i zarządzania, Poznań 2001 r.

Pisz I., Sęk T., Zielecki W., Logistyka w przedsiębiorstwie, Warszawa 2013 r.

Plichta J., Plichta S., Komputerowo zintegrowane wytwarzanie, Koszalin 1999 r.

Podręcznik gospodarki odpadami, red. Bilitewski B., Warszawa 2003 r.

Podstawy gospodarki materiałowej, red. Skowronek Cz., Warszawa 2005 r.

Podstawy logistyki, red. Fertsch M., Poznań 2006 r.

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. Lichtarski J., Wrocław 2005 r.

Podstawy wiedzy o logistyce, red. Ciesielski M., Poznań 2004 r.

Pomiar funkcjonowania łańcuchów dostaw, red. Kisperska-Moroń D., Katowice 2006 r.

Prawo przewozowe. Komentarz, red. Górski W., Żabski A., Warszawa 1990 r.

Prawo przewozowe. Komentarz, red. Ambrożuk A., Dąbrowski D., Wesołowski K., Warszawa 2014 r.

Prawo transportu lądowego, red. Górski W., Mendyk E., Warszawa 2005 r.

Procesy i projekty logistyczne, red. Nowosielski S., Wrocław 2008 r.

Przewozy intermodalne, Rydzkowski W., Poznań 2015 r.

R

Rachunek decyzyjny w logistyce zaopatrzenia, red. Chaberek M., Gdańsk 2002 r.

Radzzikowski W., Sarjusz-Wolski Z., Metody optymalizacji decyzji logistyxcznych, Toruń 1994 r.

Romanowska M., Trocki M., Podejście procesowe w zarządzaniu, Warszawa 2004 r.

Rutkowski K., Zintegrowany łańcuch dostaw, doświadczenia globalne i polskie, Warszawa 1999 r.

Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Transport, Warszawa 2000 r.

S

Sariusz Wolski Z., Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, Warszawa 2000 r.

Sarjusz-Wolski Z., Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Warszawa 1998 r.

Senge P., Piąta dyscyplina, Warszawa 2000 r.

Sikorski A., Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym: instruktaż i wzorcowa dokumentacja dla logistyków i spedytorów (z suplementem elektronicznym), Gdańsk 2013 r.

Sikorski P.M., Zembrzycki T., Spedycja w praktyce, Warszawa 2006 r.

Sikorski P.M., Spedycja w praktyce – wiek XXI, Warszawa 2008 r.

Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, Warszawa 2008 r.

Skowron-Grabowska B., Centra logistyczne w łańcuchach dostaw, Warszawa 2010 r.

Słowiński B., Systemowa ocena jakości ściernic ceramicznych, Koszalin 2004 r.

Słownik Terminologii Logistycznej, red. Fertsch M., Poznań 2006 r.

Słownik terminologii logistycznej / [red. nauk. Marek Fertsch]. Wydanie Wyd. 2 Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2016 r.

Słownik skrótów i terminów : transport, spedycja, logistyka / Janusz Neider ; Polska Izba Spedycji i Logistyki. – Gdynia : Polish International Freight Forwarders Association ; Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011 r.

Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne, Katowice 1996 r.

Sosnowski J., Nowakowski Ł., Elektroniczne giełdy transportowe, Warszawa 2015 r.

Sośniak M., Prawo przewozu lądowego, Warszawa 1974 r.

Spyra Z., Kanały dystrybucji. Kształtowanie relacji, Warszawa 2007 r.

Stabryła A., Trzcieniecki J., Organizacja i zarządzanie, Warszawa 1986 r.

Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A., Transport i spedycja, Poznań 2007 r.

Stec M., Umowa przewozu w transporcie towarowym, Kraków 2005 r.

Stukalina Y., Professional  English for students of Logistics, Riga 2014 r.

Strachowska R., Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz, Warszawa 2010 r.

Strategie i logistyka w sektorze usług. Strategie na rynku TSL, red. Witkowski J., Bąkowska-Morawska U., Wrocław 2011 r.

Strategie łańcuchów dostaw, red. Ciesielski M., Długosz J. Warszawa 2010 r.

Sułek M., Płaczek J., Ekonomika i logistyka wojskowa-podobieństwa i różnice, Warszawa 1998 r.

Szałek B., Logistyka. Wstęp do problematyki, Szczecin 1994 r.

Szanciło T., Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych, Warszawa 2013 r.

Szanciło T., Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa 2008 r.

Szymanowski W., Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian, Warszawa 2008 r.

Szymonik A., Bielecki M., Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu, Warszawa 2015 r.

Szymonik A., Eurologistyka. Teoria i praktyka, Warszawa 2014 r.

Szymonik A., Informatyka dla potrzeb logistyka(i), Warszawa 2015 r.

Szymonik A., Technologie informatyczne w logistyce, Warszawa 2010 r.

Śliwczyński B., Controlling w zarządzaniu logistyką, Poznań 2007 r.

Śliwczyński B., Planowanie logistyczne, Poznań 2008 r.

T

Thomson J.H., Nowoczesna ekonomika transportu, Warszawa 2006 r.

Tonndorf H. G., Logistyka w handlu i przemyśle, Kraków 1998 r.

Transport i spedycja w handlu zagranicznym, red. Szczepaniak T., Warszawa , 2002 r.

Transport. Aktualne problemy integracji UE, red. Rydzkowski W., Wojewódzka- Król K., Warszawa 2008 r.

Tundys B., Logistyka miejska. Teoria i praktyka, Warszawa 2013 r.

Twaróg J., Mierniki i wskaźniki logistyczne, Poznań 2005 r.

U

Usługi logistyczne, red. Rydzkowski W., Poznań 2007 r.

Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, red. Liberadzki B., Mindur L., Bydgoszcz 2006 r.

W

Waters D., Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, Warszawa 2001 r.

Walczak R., Międzynarodowy przewóz drogowy towarów, Warszawa 2006 r.

Wasielewska-Marszałkowska I., Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw, Warszawa 2014 r.

Wesołowski K., Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR, Warszawa 2013 r.

Wesołowski K., Odpowiedzialność przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek w świetle ustawy – Prawo przewozowe, Zielona Góra 1995 r.

Witkowski J., Logistyka firm japońskich, Wrocław 1999 r.

Witkowski J., Strategia logistyczna przedsiębiorstw przemysłowych, Wrocław 1995 r.

Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Warszawa 2010 r.

Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, Warszawa 2003 r.

Włodarska K., Umowa drogowego przewozu towarów, Warszawa 2006 r.

Wojciechowski Ł., Wojciechowski A., Kosmatka T., Infrastruktura magazynowa i transportowa, Poznań 2009 r.

Wojciechowski T., Dystrybucji i logistyka na rynku towarowym, Sochaczew 2010 r.

Wojciechowski T., Marketing i logistyka na rynku środków produkcji, Warszawa 1995 r.

Wróblewski R., Zarys teorii kryzysu, Warszawa 1996 r.

Z

Zarządzanie gospodarką materiałową, red. Kwejt J., Warszawa 2000 r.

Zastosowanie badań operacyjnych. Zarządzanie projektami, decyzje finansowe, logistyka, red. Konarzewska-Gubała E., Wrocław 2011 r.