Oferta

ReklamaPrawo i Logistyka to prawnicy nowej generacji, którzy łączą w sobie nie tylko profesjonalną wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim wiedzę praktyczną przez co rozumieją branżę transportową i potrafią dopasować najlepsze rozwiązanie do zaistniałej sytuacji problematycznej.

Z pasji tworzymy portal o tematyce transportowej, gdzie w przystęny sposób prezentujemy najważniejsze prawne aspekty prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego jak i wskazujemy na regulacje, które są istotne w rzeczywistości transportowej.

Sprawdź jak możesz z nami współpracować!

DORADZTWO PRAWNE

Bez tytułuNasz Zespół, ze względu na posiadane kompetencje, doświadczenie i wiedzę, a tym samym potrafi profesjonalnie doradzić w różnych sytuacjach problemowych.

Przede wszystkim świadczymy pomoc prawną z obszaru:

a) prawa celnego

 • ustalanie pochodzenia towarów;
 • wyliczanie wartości celnej;
 • rejestracja i aktualizacja nr EORI, PDR;
 • zarządzanie współpracą z agencją celną;
 • występowanie o Wiążącą Informację Taryfową (WIT) oraz Wiążącą Informację o Pochodzeniu (WIP);
 • ustalanie właściwych kodów celnych (CN, kody HS, Nomenklatura Scalona);
 • prowadzenie sprawy przed Urzędem, Izbą Celną;
 • odwołania od decyzji od organów celnych;
 • analiza ryzyka wpływu przepisów nowego Unijnego Kodeksu Celnego na działanie przedsiębiorstwa;

b) wymiany międzynarodowej

 • weryfikacja umów z klientami i partnerami handlowymi;
 • negocjacje z klientem;
 • Incoterms – dostosowanie warunków do relacji z klientem i dostawcą;
 • dokumenty występujące w obrocie handlowym (Longterm supplier’s declaration, Free Sales Certificate etc.);
 • ustalenie prawa właściwego do umów handlowych w relacjach międzynarodowych;

c) prawa transportowego

 • ustalanie odpowiedzialności przewoźnika za szkodę na gruncie prawa krajowego i CMR;
 • dochodzenie odszkodowania z tytułu szkody powstałej w przewozie towarów;
 • przewóz towarów niebezpiecznych;
 • kary umowne w transporcie;
 • ustalanie warunków umowy spedycji i umowy przewozu i ich weryfikacja;
 • postępowanie reklamacyjne w transporcie;
 • ubezpieczenia w transporcie;
 • postępowanie przed organami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz postępowanie sądowo-administracyjne;
 • prawidłowe wypełnienie listu przewozowego;

d) prawa pracy w firmie transportowej

 • tworzenie i analiza umów o pracę z pracownikami;
 • zawarcie umowy z pracownikami tymczasowymi;
 • umowy o pracę z obcokrajowcami (zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca, kontakt z Państwową Inspekcją Pracy itp.);
 • ustalanie czas pracy kierowców;
 • formułowanie regulaminów pracy;
 • tworzenie umów, klauzul umownych o zakazie konkurencji;
 • umowy o zachowaniu poufności;

e) prowadzenia przedsiębiorstwa

 • przekształcanie formy prawnej przedsiębiorstwa;
 • gospodarka odpadami;
 • odpowiedzialność członków zarządu;

f) publiczny transport zbiorowy

 • obsługa prawna organizatora publicznego transportu zbiorowego, operatora i przewoźnika,
 • windykacja należności pieniężnych z tytułu opłat za przejazd i opłat dodatkowych,
 • obsługa prawna w zakresie udzielenia zamówienia na usługi publicznego transportu zbiorowego,
 • obsługa prawna w zakresie negocjacji związanych z umową o świadczenie usług transportu zbiorowego w trybie bezprzetargowym, ‘
 • sporządzanie odpowiedzi na reklamacje i skargi pasażerów publicznego transportu zbiorowego,
 • doradztwo prawne m.in. w zakresie bieżącej organizacji transportu publicznego, w tym rozstrzyganie problemów związanych z:
 1. opłatami za korzystanie z przystanków,
 2. ograniczeniem możliwości dostępu do przystanków przez operatora i przewoźnika,
 3. zasady ustalanie taryf – zakres kompetencji organów,
 4. zasady kontroli biletów w przewozie publicznym,
 5. komercjalizacja nazw przystanków.

REKLAMA

ReklamaCommercialNasz portal dociera do wielu odbiorców powiązanych z branżą logistyczną. Największą grupę stanowią osoby o wyższym wykształceniu między 28-40 lat, zlokalizowanych w  dużych miastach, zainteresowanych prawnymi aspektami prowadzenia biznesu transportowego i wymiany handlowej. Są to głównie osoby pracujące w sektorze prywatnym i  prowadzące własną działalność gospodarczą. Reklamodawca dzięki skorzystaniu z oferty ma niepowtarzalną szansę na dotarcie do szczególnej grupy odbiorców; reklama wpłynie także na rozpoznawalność marki.


PATRONAT MEDIALNY

Patronat medialny

W związku z naszymi zainteresowaniami chętnie obejmujemy patronat nad wydarzeniami z zakresu prawa transportowego, przewozowego, celnego jak i trade compliance. Uczestniczymy również w spotkaniach dotyczących transportu i spedycji, czy nowych rozwiązań w branży, produktów i projektów LEAN. Aktualnie objęliśmy patronatem takie wydarzenia jak: #LogiDEAS 2016, czy #Multimodal Europe 2016. Nasi partnerzy mogli liczyć na wsparcie w promowaniu event’u za pośrednictwem social media jak i www.prawoilogistyka.pl.


WYKŁADY
Wykłady

Posiadamy unikatowe połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem, dlatego chętnie przeprowadzimy wykłady na temat prawnych aspektów prowadzenia biznesu transportowego, przewozu, czy wymiany handlowej. Nasi eksperci posiadają bowiem doświadczenie w zakresie prowadzenia spotkań zarówno z małymi jaki większymi grupami uzyskane w wielu uznanych instytucjach i uczelniach wyższych.

 


SZKOLENIA

Szkolenia

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą, dlatego istnieje możliwość zorganizowania na prośbę klienta specjalistycznych szkoleń zamkniętych. Obszary, w których się specjalizujemy to: prawo celne, zagadnienia związane z wymianą międzynarodową,prowadzenie przedsiębiorstwa transportowego, prawa pracy w transporcie, prawo transportowe, prawo przewozowe. Specjalizujemy się również w Trade Compliance jak i Compliance w transporcie.

 


WSPARCIE DLA BIZNESU

Wsparcie dla biznesu

Ze względu na posiadane doświadczenie zdobyte w wielu uznanych firmach, kancelariach, instytutach naukowych jak i podczas specjalistycznych szkoleń jesteśmy w stanie doradzić Państwu w zakresie licznych projektów usprawniających. Przede wszystkim świadczymy profesjonalną pomoc w obszarze tworzenia procedur (S&OP) w firmie (zakupy, wzory umów, reklamacje itp.); mapowania procesów; implementacji Trade Compliance i Compliance w firmie.


Jesteś zainteresowany współpracą?

– skontaktuj się z nami

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama