Podatek VAT w transporcie


W ZAKRESIE DOKUMENTACJI UPRAWNIAJĄCEJ DO ZASTOSOWANIA STAWKI 0% VAT DLA ŚWIADCZONYCH USŁUG TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNYCH


Sprawa o syg. IPTPP2/4512-658/15-2/PRP w zakresie dokumentacji uprawniającej do zastosowania stawki podatku 0% dla świadczonych usług transportowo-spedycyjnych

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna
Data wydania 2016.01.19
Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi
Kategorie Stawka VAT, dokumenty przewozowe, transport międzynarodowy

ZWOLNIENIE OD PODATKU BADAŃ LEKARSKICH STWIERDZAJĄCYCH ISTNIENIE LUB BRAK ISTNIENIA ALBO PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH  DO WYKONYWANIA PRACY KIEROWCY


Sprawa o syg. IBPP3/4512-31/16/UH w sprawie zwolnienie od podatku:
– badań lekarskich mających na celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (art. 39j ustawy)
– badań psychologicznych przeprowadzanych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (art. 39k ustawy)

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna
Data wydania 2016.02.04
Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Kategorie Stawka VAT, kierowca, zwolnienie z VAT, badania