Sposób wykazywania importu na zasadach ogólnych w pliku JPK

image_pdfimage_print

Jak informowaliśmy w naszym artykule Jednolity plik kontrolny od 1 lipca 2016 r. przedsiębiorcy będący płatnikami VAT zobowiązani zostali do comiesięcznej wysyłki ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w postaci pliku JPK.

Plik JPK_VAT zamiast deklaracji VAT

JPK_VAT to kompletne zestawienie transakcji zakupowych i sprzedażowych dokonanych przez przedsiębiorcę w danych okresie rozliczeniowym. Plik JPK_VAT jest przesyłany odpowiednio przez:

  • duże przedsiębiorstwa – od lipca 2016 r.;
  • małe i średnie przedsiębiorstwa – od 1 stycznia 2017 r.;
  • mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r.

Przesyła się go w wersji elektronicznej do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.

JPK_VAT a rozliczanie importu

W związku ze zmianą zasad ujmowania w JPK_VAT transakcji importu, w której podstawą obliczenia podatku VAT jest dokument celny, w JPK_VAT należy wykazywać numer dokumentu celnego oraz dane kontrahenta z kraju trzeciego, a nie agencję celną. Dotyczy to JPK_VAT składanych od rozliczenia za marzec 2018 r.

W sytuacji, jeśli podatnicy, którzy w złożonych do tej pory JPK_VAT wykazali agencję celną jako kontrahenta, nie muszą korygować przesłanych plików JPK_VAT.

Konsekwencje niezłożenia JPK_VAT

Jako, że plik JPK_VAT ma charakter informacji podatkowej, jego niezłożenie w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe.

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2018 r. jest to:

  • od 210 zł do 4200 zł (kara nałożona mandatem),
  • od 210 zł do 21 000 zł (kara nałożona nakazem sądu),
  • od 210 zł do 42 000 zł (kara nałożona wyrokiem sądu).

Wysokość grzywny ustala się z uwzględnieniem sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości zarobkowych sprawcy.

Karą za przestępstwo skarbowe jest grzywna, która może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych. Minimalna stawka dzienna w 2018 r. wynosi od 70 zł do 28 000 zł, w zależności od dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy. Obecnie jest to:

  • od 700 do 5 600 000 zł (kara wymierzona nakazem sądu),
  • od 700 zł do 20 160 000 zł (kara wymierzona wyrokiem sądu).

Źródło:

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.