Co zmieniło się w wykazie towarów dla celów poboru VAT w imporcie?

image_pdfimage_print

Ustawa o VAT jest jedną z najczęściej zmieniana ustawą podatkową. Podatek od wartości dodanej jest podatkiem pośrednim, który płacony jest przez ostatecznego konsumenta. W obrocie między przedsiębiorcami, co do zasady, podatek VAT pozostaje obojętny ze względu na mechanizmy pozwalające go odliczyć.

Stawki podatku VAT

Mimo licznych zmian dokonywanych w ustawie o podatku od towarów i usług stawki podatku VAT nie uległy modyfikacji. Nadal podstawowa stawka VAT w Polsce to 23 %. Funkcjonują również obniżone stawki VAT 8% oraz 5%.

Stawka 8% funkcjonuje przede wszystkim co do towarów i usług wymienionych w załączniku 3. do ustawy o VAT, dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Stawka 5% stosowana jest natomiast do towarów wymienionych w załączniku 10 do ustawy o VAT, obejmuje ona podstawowe towary żywnościowe tj. chleb, produkty zbożowe, nabiał, przetwory mięsne oraz soki oraz książki oraz czasopisma specjalistyczne.

Dodatkowo mamy do czynienia z 0% VAT, którą aplikuje się m.in. do transakcji WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz eksport towarów.

W przypadku podatników świadczących usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu, stawka wynosi obecnie 4%.

VAT w imporcie i WNT

Zgodnie z art. 14g ustawy o VAT import towarów lub wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wysokość opodatkowania określa się według stawek podatku obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego. Stawka jednak dla określonych produktów importowych nie zawsze musi wynosić 23%. Może ona wynosić odpowiednio 5% lub 7% w zależności od tego, czy towary zostały wymienione w załączniku 3 oraz 10 do ustawy o VAT.

Wykazy produktów wraz z ich kodami CN określonych w załączniku 3 oraz 10 do ustawy o VAT zostały wprowadzone rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.

Zmiany w wykazie wyrobów dla celów podatku VAT

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie, które zmieniło rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie, część obecnie obowiązujących kodów CN została zastąpiona nowymi. Modyfikacja rozporządzenia została podyktowana dostosowaniem przepisów podatkowych do unijnego rozporządzenia w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Podsumowanie

Warto przeanalizować proponowane zmiany wprowadzone najnowszym rozporządzeniem z dnia 29 listopada 2016 r. i sprawdzić, czy żadne produkty, jakie nabywamy od naszych kontrahentów nie korzystają z preferencyjnej stawki 5% lub 7% VAT. Może to w znaczny sposób zminimalizować koszty, jakie ponosi przedsiębiorca w obszarze podatków jak i ułatwić sposób ich rozliczania.

Zaznaczamy również, że zmiany w wykazie produktów do załącznika 3 i 10 ustawy o VAT weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Stan prawny na 09.03.2017

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.