Jak przechowywać komunikat IE-599 w eksporcie?

image_pdfimage_print
 

Pytanie klienta

Od września zeszłego roku rozpoczęliśmy eksport swoich towarów do Maroko. Transport odbywa się drogą morską a kontener z produktami jest ładowany na statek w porcie w Gdyni. Wraz z wyjściem statku i dokonaniem odprawy eksportowej agencja celna, która reprezentuje przedsiębiorstwo przed urzędem celnym, przesyła komunikaty IE 599 w formie elektronicznej.

Pytanie: Co to jest komunikat XML i w jaki sposób należy go przechowywać?

Odpowiedź

Komunikat IE 599 stanowi potwierdzenie wyprowadzenia towaru poza obszar Wspólnoty Europejskiej. Jest on generowany z systemu ECS przy użyciu klucza do bezpiecznej transmisji danych. Komunikat ten jest przesyłany w formacie XML na adres email wskazany w zgłoszeniu wywozowym.

IE 599 jest ważnym dokumentem również ze względu na cele podatkowe, jakie pełni. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2004 nr 54 poz. 535) istnieje możliwość zastosowania stawki 0% VAT w eksporcie, jeśli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Takim dokumentem może być m.in. komunikat IE 599.

Podmiotem zobowiązanym do przechowywania komunikatu IE-599 jest podmiot deklarujący transakcję jako eksport w swojej deklaracji podatkowej. Zgodnie z art. 112 ustawy o VAT powinien on przechowywać je w sposób zapobiegający ich wykasowaniu w terminie odpowiednio właściwym dla przechowywania zgłoszeń w formie papierowej oraz uwzględniając termin właściwy dla przechowywania dokumentów dla celów rozliczania podatku VAT. Oczywiście, jeśli przedsiębiorstwo korzysta z usług przedstawiciela celnego, może go upoważnić również m. in. do przechowywania na jego rzecz komunikatów elektronicznych związanych z realizacją zgłoszeń celnych. Oznacza to, że w przypadku przedstawicielstwa obie strony mogą porozumieć się co do tego kto z nich będzie przechowywał zapisy z komunikatów na nośnikach danych. Bezdyskusyjnym jednak pozostaje fakt, że wraz ze zwolnieniem towaru przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania obok komunikatu IE 599 również inne akty administracyjne, czy sądowe dotyczącego tego zgłoszenia (np. w przypadku dokonania korekty w zgłoszeniu). Będzie bowiem zobowiązany do ich przedstawienia w sytuacji ewentualnej kontroli podatkowej.

Stan prawny na 07.02.2016

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2004 nr 54 poz. 535)

Informacja uzupełniająca dotycząca zasad przechowywania przez podmioty komunikatów związanych z obsługą elektronicznych zgłoszeń celnych w systemach CELINA i ECS wydana przez Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów z dnia 22.08.2013 r.

Chciałbyś zadać pytanie naszemu ekspertowi?

Proces uzyskania odpowiedzi jest prosty!

3 kroki - porady prawne PiL 2016

Tak, chcę zadać nowe pytanie ekspertowi >>

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Komentarze do artykułu:

 1. Zatem za dokument potwierdzajacy wywoz towarow poza terytorium Wspolnoty uznaje sie m.in. elektroniczny komunikat IE-599 przeslany przez urzad celny wywozu.

  1. Tak, komunikat IE599 stanowi potwierdzenie wywozu towarów poza teren UE. Ważne, aby w przesłanym przez urząd celny komunikacie nie dokonywać modyfikacji, tj. nie zmieniać nazwy, czy rozszerzenia dokumentu. Powinien on zostać zapisany w takiej postaci, jakiej został wysłany przez organ celny. Urzędnicy bowiem mogą podważyć oryginalność dokumentu, jeśli zostaną w nim wprowadzone zmiany. Komunikat należy przechowywać dla celów podatkowych przez okres 5 lat licząc na koniec roku podatkowego, w którym dokonana została transakcja wywozu towaru poza obszar Wspólnoty.

 2. Hello, could you please help with IE599. I’m going to export car out of Poland to Ukraine from official dealer, in order to have proof they want to get IE599.
  1) As far as I understood it’s generated automatically based on the input of mine during car Poland border crossing, am I right?
  2) Is it a way to make customs clearance before car moved out of PL, i.e. do pre clearance and finalize on fact border crossing?
  3) Is it time-frame zero VAT should be in accordance with that statement: “jeśli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Takim dokumentem może być m.in. komunikat IE 599.”. What is the dates stated above mean?

  1. Hello Volodymyr! Regarding your questions:
   1) Yes, it is generated automatically in customs system while truck crosses the EU border.
   2) No, it must be done in the customs authority at the EU border. They must physically confirm that goods have left EU territory.
   3) It depends how the exporter declare his VAT refund (VAT-7 in Poland ) – whether on a monthly or quaterly basis. But above that he should always posses proof of export (IE599) or aternative proofs (if IE599 is not available to receive i.e. confirmation of payment for goods made by buyer, proof of delivery from shipping company etc.) to have a possibility to apply 0% VAT to sale subjected to export.
   If anything else needs clarifiaction – please do not hesitate to contact us.
   Thank you and regards,
   Anna Zakrzewska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.