Komisja Europejska opublikowała najnowszą wersję Nomenklatury Scalonej na 2019 rok

image_pdfimage_print
  • Komisja Europejska opublikowała najnowszą wersję Nomenklatury Scalonej (CN)
  • Zacznie ona obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
  • Zmiany w Nomenklaturze Scalonej dotyczą głównie obniżania stawek celnych dla określonej kategorii towarów

Komisja Europejska opublikowała najnowszą wersję Nomenklatury Scalonej (CN), która została wprowadzona Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji UE nr 2018/1602 z dnia 11 października 2018 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Zacznie ona obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Czym jest Nomenklatura Scalona?

Nomenklatura scalona stanowi podstawę do zgłaszania towarów przy ich przywozie na obszar celny Unii Europejskiej jak i ich wywozie poza terytorium UE. Stosowana jest także dla celów statystycznych. Dodatkowo właściwa taryfa celna determinuje wysokość cła, jaką należy wyliczyć przy zgłaszaniu towarów do urzędów celnych.   Nomenklatura scalona (CN) stanowi zatem jedno z ważniejszych narzędzi pracy dla przedsiębiorstw i administracji celnej państw członkowskich.

Nomenklaturę scaloną ustanowiono na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Akt ten jest aktualizowany raz w roku w formie rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej i jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria L.

Jakie zmiany wprowadza najnowsza CN?

Najnowsza wersja CN zawiera:

  • Zmiany w celu wdrożenia stopniowego obniżania stawek celnych dla świeżych bananów, zgodnie z wymogami decyzji Rady 2011/194 /UE;
  • Zmiany w celu wdrożenia stopniowego obniżania stawek celnych na produkty objęte porozumieniem w formie deklaracji w sprawie rozszerzenia handlu produktami technologii informatycznej (ITA2), zgodnie z wymogami decyzji Rady (UE) 2016/971;
  • Zmiany mające na celu uwzględnienie zmian w wymogach dotyczących statystyki, polityki handlowej oraz rozwoju technologicznego i handlowego, poprzez usunięcie nieaktualnych kodów oraz wprowadzenie nowych podpozycji w celu ułatwienia monitorowania określonych towarów;
  • Zmiany mające na celu dostosowanie wykazu międzynarodowych niezastrzeżonych nazw oraz wykaz półproduktów farmaceutycznych, tj. związków stosowanych do wytwarzania gotowych produktów farmaceutycznych, które są wolne od opłat celnych;
  • Nowe kody CN w celu lepszego monitorowania rosnącego rynku “zapasów puszek z napojami”, “zapasów końcowych puszek na napoje i zapasów kart”, w podpozycji 7606 12 oraz definicji tych produktów;
  • Pewne drobne zmiany w celu dostosowania różnych wersji językowych tekstu.

Stan prawny na 06.11.2018 r.

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/1602 z dnia 11 października 2018 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.