Nowe rozporządzenie dotyczące kodów celnych już od stycznia 2017 r.

image_pdfimage_print
  • Została ogłoszona nomenklatura scalona na 2017 r.
  • Zmiany polegają na modyfikacji już istniejących kodów celnych, usunięciu niektórych z nich i wprowadzeniu nowych kodów
  • Nowe rozporządzenie klasyfikacyjne zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Jak co roku Komisja Europejska dokonała weryfikacji aktualnych kodów celnych i jednocześnie wydała rozporządzenie wykonawcze nr 2016/1821 z 6 października 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (tzw. HS 2017) Akt ten został opublikowany dnia 28 października 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr L 294.

Jakie zmiany nas czekają od stycznia 2017 r.?

Podobnie jak w zeszłym roku,  i w tym możemy mówić o znaczących zmianach. Przede wszystkim usunięto 573 kody, ok. 147 kodów zostało ponownie użytych. HS 2017 wprowadziła również ok. 660 nowych kodów. Wykaz wszystkich zmian jak i korelacji można znaleźć za pośrednictwem poniższych linków:

TABLICE KORELACYJNE CN 2016-2017

TABLICE KORELACYJNE CN 2017-2016

CN 2017– WYKAZ NOWYCH KODÓW

 CN 2017– WYKAZ KODÓW PONOWNIE UŻYTYCH

CN 2017– WYKAZ KODÓW USUNIĘTYCH

Kiedy rozporządzenie wchodzi w życie?

Zgodnie z art. 2 wspomnianego aktu rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r. i wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Stan prawny na 27.11.2016

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1821 z dnia 6 października 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.