Chcesz delegować pracownika do Holandii? Sprawdź, czy wiesz wszystko

image_pdfimage_print
  • Przepisy o zbiorowym układzie pracy w Holandii od 1 stycznia 2017 r. nie obowiązuje przewoźników zagranicznych;
  • W Holandii prawem dotyczącym minimalnego wynagrodzenia został objęty transport międzynarodowy rozpoczynający się lub kończący na terenie Holandii oraz kabotaż;
  • Na przedsiębiorcach delegujących pracowników spoczywa obowiązek wyznaczenia osoby uprawnionej do kontaktów z organami.

Dnia 18 czerwca 2016 r. w Holandii, podobnie jak innych kraje UE, przyjęta została dyrektywa wdrażającą dyrektywę o delegowaniu pracowników (tzw. WagwUE).

Czy kierowców obowiązuje układ zbiorowy?

W  Królestwie Niderlandów negocjowane są zbiorowe układy pracy, tzw. CAO, które mogą zostać ogłoszone przez rząd holenderski jako powszechnie obowiązujące. W przypadku sektora transportowego CAO od 1 stycznia 2017 r. nie obowiązuje przewoźników zagranicznych, zatem zastosowanie mają wyłącznie przepisy o płacy minimalnej.

Płaca minimalna

W Holandii prawem dotyczącym minimalnego wynagrodzenia został objęty transport międzynarodowy rozpoczynający się lub kończący na terenie Holandii oraz kabotaż. W drodze wyjątku wyłączony z zakresu obowiązywania został tranzyt. Ustawa dotyczy kierowców pozostających w stosunku pracy oraz zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Wymóg płacy minimalnej nie ma zastosowania jedynie do osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia pod warunkiem, że dysponują prawem własności pojazdu który prowadzą.

Nie ma obowiązku zgłoszenia delegowanego pracownika

Ustawa holenderska przewiduje obowiązek informowania o zamiarze rozpoczęcia świadczenia usług na terytorium Holandii (art. 8 ustawy WAGW EU). Jednakże artykuł ten jeszcze nie wszedł w życie i do czasu pełnego wdrożenia przepisów ustawy WAGW EU nie obowiązuje. Strona holenderska nadal pracuje nad system informatycznym, w którym będą składane wnioski zgłaszające delegowania pracowników. Tak szybko jak system zostanie uruchomiony, firmy z państw członkowskich będą zobowiązane do informowania organów przed rozpoczęciem świadczenia usług przez pracowników delegowanych do Holandii (zgodnie z art. 8 WagwEU).  Takiej notyfikacji mają podlegać jedynie przewozy kabotażowe w transporcie towarów i osób.

Obowiązek ustanowienia przedstawiciela

Na przedsiębiorcach delegujących pracowników spoczywa obowiązek wyznaczenia osoby uprawnionej do kontaktów z organami. Zgodnie z brzmieniem artykułu 7 ustawy WagW , musi to być osoba posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Holandii. Jest to osoba przeznaczona jedynie do kontaktu z odpowiednimi organami, mająca jedynie przekazywać potrzebne dokumenty do odpowiednich urzędów. W razie kontroli, holenderska inspekcja pracy może poprosić o dane kontaktowe do przedstawiciela, dlatego należy podać takie informacje kierowcom przed rozpoczęciem przewozu.

Jakie dokumenty?

Obowiązek posiadania i przechowywania dokumentów dotyczy jedynie pracodawcy. W trakcie całego okresu delegowania powinien on posiadać, w formie pisemnej lub elektronicznej, dokumenty delegowanych pracowników i dostarczać je na wezwanie właściwych organów kontroli. Mogą być przechowywane w języku oryginalnym, nie ma obowiązku tłumaczenia ich na język holenderski. Wśród potrzebnych dokumentów w art. 9 ustawa wymienia między innymi:

  1. umowę o prace;
  2. oświadczenie o którym mowa w art. 626 z Księgi 7 Kodeksu cywilnego, między innymi: paski wypłaty z wyszczególnieniem kwoty netto, brutto, dodatków urlopowych, składników wynagrodzenia, liczbę godzin pracy;
  3. oświadczenie zawierające następujące dane( art. 655 k Księgi 7 Kodeksu Cywilnego), miedzy innymi: miejsce wykonywania pracy, stanowisko, data zatrudnienia, czas trwania umowy o pracę, ilość dni urlopu, okres wypowiedzenia umowy, dzienna i tygodniowa norma czasu pracy, płaca zasadnicza;
  4. ewidencja czasu pracy w Holandii(wg. WPHIAmbasady RP w Holandii, ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce);
  5. dowód odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne– czyli konieczne jest uzyskanie dokumentu A1.

Nie stosowanie się do przepisów  WagW EU może być ukarane grzywną administracyjną do wysokości 12.000 euro.

Stan prawny na 24.05.2017

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa WagW EU (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers In de Europese Unie)

Maria Krawczyk

Maria Krawczyk

Prawnik specjalizujący się w zakresie prawa transportowego oraz czasu pracy kierowców w Błach Dynerowicz Bujak Kancelaria Prawna sp. z o. o.

Sprawdź również

Komentarze do artykułu:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.