„Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu” – recenzja

image_pdfimage_print

INFORMACJE PODSTAWOWE:

Redakcja Andrzej Szymonik, Maciej Bielecki
Wydawnictwo Difin S.A.
Rok wydania 2015
Liczba stron 230
ISBN 978-83-7930-542-1
Zakup książki przez Internet Księgarnia Difin

W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Wynika to przede wszystkim z globalizacji form działania i szybkiego rozwoju technologii, które wpływają na dostęp do dóbr, czas prowadzonych transakcji i możliwości związanych z dostawą i dystrybucją produktów, które mogą być prowadzone z różnych części świata. Zasięg systemów logistycznych zatem coraz bardziej się poszerza a tym samym zwiększa się ryzyko prowadzonych działań przez firmę.

Jak rozumieć systemy logistyczne?

Autorzy monografii rozpoczynają książkę od rozdziału poświęconego wyjaśnieniu pojęcia system logistyczny. W sposób prosty wskazują na elementy definicji pojęcia i rozpatrują jego znaczenie w ujęciu mikro- i makrologistycznym oraz w ujęciu wewnątrz- czy międzyorganizacyjnym. Prezentują również pojęcie wirtualnych łańcuchów dostaw, które są efektem międzyorganizacyjnych systemów logistycznych, a które powstają w wyniku połączenia działań logistycznych z Internetem, czy elektronicznymi systemami wymiany danych np. EDI itp. Autorzy poświęcają również sporo uwagi koncepcji TLM (Total Logistics Management) prezentując jej elementy składowe i jej roli w usprawnieniu łańcuchu dostaw.

Ryzyko w łańcuchu dostaw

Rozdział 3 monografii został poświęcony bezpieczeństwu działań logistycznych. Przede wszystkim rozróżniono bezpieczeństwo od domeny. Dodatkowo dokonano klasyfikacji głównych zagrożeń systemu logistycznego. Autorzy opisali szczegółowo fazy zarządzania kryzysowego tj. fazę przedkryzysową, kryzysową i pokryzysową. Zaprezentowali oni również fazy zarządzania kryzysowego w oparciu o przepisy ustawy o zarządzaniu kryzysowym. A czym jest samo ryzyko? Temu pojęciu autorzy również poświęcili swoją uwagę przedstawiając definicję i metody oceny ryzyka.

Bezpieczeństwo w regulacjach i normach międzynarodowych

Ciekawym ujęciem bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw jest jego rozpatrywanie w oparciu o istniejące regulacje międzynarodowe. Autorzy szczegółowo prezentują normy ISO, które wspierają systemy zarządzania bezpieczeństwem w firmie, tj. ISO 28000:2007, 26000:2010 dotyczący wytycznych społecznej odpowiedzialności, 22301:2012 dot. systemu zarządzania ciągłością działania, jak i ISO 31000:2009 dot. zarządzania ryzykiem. Omówione zostają również certyfikaty C-TAPT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism), AEO (Authorized Economic Operator), czy TAPA (Technology Assest Protection Association). Inne element przedstawione w rozdziale piątym to COSO II: 2004 Zarządzanie ryzykiem w korporacji, ACI (Advanced Cargo Information), czy ISPS (International Ship and Port Facility Security Code).

Bezpieczeństwo w transporcie

W rozdziale szóstym autorzy prezentują główne zagrożenia w funkcjonowaniu łańcucha dostaw. Wskazują na pomocnicze narzędzia wykorzystywane do zapewnienia ciągłości działania w przedsiębiorstwie, tak, aby móc uchronić biznes od ewentualnych negatywnych wpływów czynników zewnętrznych na łańcuch dostaw.

Duża część książki poświęcona została bezpieczeństwu w transporcie. Wskazane zostały przede wszystkim najważniejsze akty prawne regulujące zasady prowadzenia określonych przewozów (np. Konwencja ADR). Dodatkowo w rozdziale ujęto organizację transportu ponadnormatywnego prezentując w sposób łatwy maksymalne długości oraz maksymalne masy zestawów pojazdów drogowych w państwach Unii Europejskiej. Przedstawiono oprócz tego zakres organizacji transportu kontenerowego.

 Podsumowanie

Książka „Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu” jest zdecydowanie godna uwagi i polecenia dla wszystkich, którzy chcieliby poznać najważniejsze podstawy zarządzania bezpieczeństwem w logistyce. Jest on napisana w bardzo przystępny sposób. Autorzy dość kompleksowo podeszli do pojęcia bezpieczeństwa, ponieważ zaprezentowali nowoczesne systemy zarządzania logistyką, ale i odnieśli się również do najważniejszych regulacji prawnych, co zdecydowanie wzbogaca monografię. Ciekawym rozwiązaniem są załączniki zawierające najważniejsze dokumenty, jakie mogą posłużyć każdemu pracującemu w łańcuchu dostaw a dotyczące oceny ryzyka w przedsiębiorstwie.

plusPLUSY MONOGRAFII „ELEKTRONICZNE GIEŁDY TRANSPORTOWE”

  • Praktyczny charakter omawianych treści
  • Spojrzenie na problem bezpieczeństwa w logistyce z różnych punktów widzenia;
  • Bardzo przystępny język monografii;
  • Czytelne wykresy;
  • Bardzo praktyczne załączniki ze wzorami dokumentów;

MINUSY MONOGRAFII „ELEKTRONICZNE GIEŁDY TRANSPORTOWE”:

  • Brak zdjęć w monografii;
  • Zbyt mała liczba przykładów w treści publikacji;
  • Za mało szczegółowych informacji na temat tzw. Business continuity plan.

NASZA OCENA: 7 out of 10 stars (7 / 10)

Anna Żurawiecka

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.