“Czas pracy w 2016 roku. Planowanie i rozliczanie czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami” – recenzja

image_pdfimage_print
Autor Monika Wacikowska
Wydawnictwo Difin S.A.
Rok wydania 2016
Liczba stron 190
ISBN 978-83-8085-071-2
Zakup książki przez Internet Księgarnia Difin

Czas pracy jest punktem zainteresowania nie tylko pracownika, ale i pracodawcy. Jest on o tyle istotny, że jego zasady zostały uregulowane odpowiednimi przepisami prawa tak, aby obie strony nie dopuszczały się nadużyć w tym obszarze. Książką, która w sposób jasny opisuje problem czasu pracy jest niewątpliwie „Czas pracy w 2016 roku. Planowanie i rozliczanie czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami” autorstwa pani Moniki Wacikowskiej.

Dlaczego definicja czasu pracy jest tak istotna?

Prawidłowe zdefiniowanie czasu pracy to podstawa do naliczenia poprawnego wynagrodzenia pracownikowi. Należy pamiętać, że pracodawca nie płaci tylko za 40-godzinny czas pracy w tygodniu, ale w sytuacji, gdy np. pracownik pozostaje on do dyspozycji pracodawcy w związku z awarią linii produkcyjnej, to zobowiązany jest on do wypłaty za ten okres wynagrodzenia.

Autorka w swoim pierwszym rozdziale zatytułowanym „Definicja czasu pracy” w sposób jasny tłumaczy czym jest a czym nie jest czas pracy i co wchodzi w zakres tego pojęcia. Dodatkowo podaje proste i praktyczne przykłady z życia, które pomagają zrozumieć poruszany problem i sposoby jego zarządzenia.

W kolejnym rozdziale autorka wyjaśnia najważniejsze pojęcia związane z czasem pracy. Czytelnik może zatem zapoznać się m.in czym jest harmonogram czasu pracy, wymiar czasu pracy, okresy rozliczeniowe, tydzień pracy, tygodniowe lub dobowe normy czasu pracy, przerwa na karmienie. Każde pojęcie jest oddzielnie opisane, przez co łatwiej znaleźć każde zagadnienie w książce. Dodatkowo każdy problem poparty jest praktycznymi przykładami z życia oraz propozycjami rozwiązania zagadnienia w umowie, czy regulaminie pracy.

Praca w godzinach nadliczbowych

Kolejny rozdział porusza jedno z bardziej interesujących zagadnień związanych z czasem pracy, tj. praca w godzinach nadliczbowych. Rozpoczyna ona od wyjaśnienia terminu jak i wskazania rodzajów godzin nadliczbowych. Następnie analizuje możliwe sytuacje, jakie mogą wstąpić podczas świadczenia pracy przez pracownika, np. dodatek czy ryczałt za pracę poza ustalonymi godzinami pracy. Poruszając określony problem autorka posiłkuje się przepisami prawa, wskazuje na ważne wyroki sądów powszechnych. Dodatkowo przekłada merytoryczne informacje na praktyczne przykłady oraz proponuje formy rozwiązań sytuacji problemowych wskazując na wzory pism, umów czy wniosków. Odpowiadają one potrzebom nie tylko pracowników ale i potencjalnych pracodawców.

Czy pracować w niedzielę i święta?

Z pewnością tak, ale tylko wówczas, kiedy poznamy, jakie zasady nas i naszego pracodawcę obowiązują. Rozdział IV i V recenzowanej książki poruszają tematy związane z pracą w dni wolne od pracy, jak i w niedziele i święta. Autorka przedstawia formy rozliczenia się z pracownikiem za pracę w takie dni jak i wskazuje jak powinno się planować pracę w tym okresie. Aby uzmysłowić powagę poruszanego tematu znajdziemy w książce wyjaśnienie co grozi pracodawcy, gdy nie będzie przestrzegał przepisów prawa w tym obszarze.

Na koniec autorka omawia tematykę zatrudnienia pracowników pełnoetatowych jak i prezentuje liczne wzory pism, umów i wniosków przydatnych zarówno dla pracowników jak i firm ich zatrudniających.

Podsumowanie

Czas pracy był, jest i będzie jednym z najistotniejszych elementów w całym stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą. Od niego bowiem zależy wynagrodzenie pracownika oraz inne rozliczenia związane z wykonywaną pracą. Dodatkowo sam pracownik powinien mieć wiedzę, jakie przysługują mu uprawnienia, a kiedy jego prawa są naruszane. Książka „Czas pracy w 2016 roku. Planowanie i rozliczanie czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami” jest pozycją, która w tym pomoże. Prezentuje ona w sposób jasny tematykę czasu pracy zarówno dla pracowników jak i pracodawców.

plusPLUSY MONOGRAFII „CZAS PRACY W 2016 ROKU. PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI”:

  • Jasny i zrozumiały język;
  • Merytoryczna wiedza popierana bardzo licznymi przykładami z „życia”;
  • Tematyka czasu pracy przedstawiona z punktu widzenia pracowników jak i pracodawców;
  • Wzory pism, umów, wniosków wykorzystywanych w pracy w obszarze czasu pracy;
  • przystępna cena;

minusMINUSY MONOGRAFII „CZAS PRACY W 2016 ROKU. PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI”:

  • Brak zdjęć w monografii;
  • Brak informacji o czasie pracy osób małoletnich / niepełnosprawnych.

NASZA OCENA: (7 / 10)

Anna Żurawiecka

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.