WDT / WNT


WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW


Sprawa o syg. IBPP4/4512-236/15/LG dot. rozpoznania i rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna
Data wydania 2015.12.16
Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Ktaegorie WNT, Rejestracja podatnika VAT UE, obrót, podstawa opodatkowania

 


WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW


Sprawa o syg. IBPP4/4512-212/15/LG dot. prawa do zastosowania stawki 0% przy WDT  

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna
Data wydania 2015.10.13
Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Kategorie  WDT, dostawa towarów, kontrahent zagraniczny, miejsce dostawy

Sprawa o syg. IPPP3/4512-263/15-3/MCW zakresie prawa do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku potwierdzenia ważności numeru identyfikacyjnego kontrahenta przez Biuro Wymiany Informacji o VAT lub za pośrednictwem strony internetowej VIES

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna
Data wydania 2015.06.15
Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Kategorie WDT, stawki podatku, 0% VAT                                                                

Sprawa o syg. IPPP3/4512-264/15-3/MC W zakresie prawa do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku potwierdzenia ważności numeru identyfikacyjnego kontrahenta za pomocą strony internetowej systemu VIES

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna
Data wydania 2015.06.15
Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Kategorie WDT, stawki podatku, 0% VAT

Sprawa o syg. IBPP4/4512-18/16/EK dot. uznania przemieszczenia własnych towarów Spółki z Polski do magazynu zlokalizowanego na terytorium Wielkiej Brytanii oraz ich późniejszej dostawy dokonywanej w ramach uproszczenia „call-off” za jedną transakcję stanowiącą wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, dla której obowiązek podatkowy powstanie na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy VAT

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna
Data wydania 2016.03.17
Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Kategorie WDT, stawki podatku, 0% VAT, przemieszczanie towarów

Sprawa o syg. IBPP4/4512-28/16/EK dot. dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna
Data wydania 2016.04.11
Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Kategorie WDT, stawki podatku, 0% VAT, dokumentowanie WDT